Các thông tin chính
Giới thiệu Khoa
Các đơn vị trong Khoa
Bản tin Khoa
Nghiên cứu và phát triển
Đào tạo
Công tác Đảng, Công đoàn, Chi đoàn cán bộ, Đoàn Thanh niên
Hợp tác trong nước và quốc tế
Sinh viên
Các câu lạc bộ
Thư viện Khoa
Tin tức - sự kiện ngành
Liên kết
60 năm thành lập trường
Tiện ích - Hỗ trợ
Cựu sinh viên
TUYỂN SINH 2018
 
Ảnh hoạt động
Các đơn vị trong Khoa >>Chi tiết cán bộ
PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
share on facebook

 

Học hàm, học vị:

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Chức vụ:

Trưởng Bộ môn Vật liệu xây dựng
Phó Trưởng Khoa Vật liệu xây dựng
Giảng viên- Bộ môn Vật liệu xây dựng

Điện thoại:

+84 (04) 38 69 70 46

E-mail:

tuannv@nuce.edu.vn

 

Quá trình đào tạo
Thời gian
Bậc và ngành đào tạo
Nơi đào tạo
2007-2011
Tiến sỹ
2001-2004
Thạc sỹ-Chuyên ngành Công nghệ Vât liệu xây dựng
1995-2000
Kỹ sư- Chuyên ngành Công nghệ và cấu kiện vật liệu xây dựng
 
Quá trình công tác chuyên môn
Thời gian
Công việc thực hiện
Nơi công tác
10/2011-nay
Giảng dạy
04/2007-09/2011
Nghiên cứu sinh
03/2002-03/2007
Giảng dạy
12/2000-03/2002
Tập sự Giảng viên
 
Hướng nghiên cứu chuyên sâu và hướng nghiên cứu chính hiện nay
1
Phụ gia khoáng sử dụng trong chế tạo bê tông và xi măng
2
Phát triển vật liệu xây dựng bền vững
3
Thủy hóa và phát triển vi cấu trúc của xi măng chứa phụ gia khoáng
4
Sử dụng phế thải chế tạo vật liệu xây dựng
5
Một số loại bê tông: Bê tông cường độ cao, chất lượng cao (và siêu cao), tự lèn, đầm lăn, khối lớn
 
Các công trình khoa học đã công bố
Giáo trình/bài giảng/Tài liệu xuất bản
 
1
Marios Soutsos, Chris Goodier, Lê Trung Thành, Nguyễn Văn Tuấn, Proceeding of International Conference of Sustainable Built Environment for Now and The Future, 26-27 March, 2013, Hanoi, Vietnam, ISBN 978-604-82-0018-3, 630 pages (tiếng Anh)
2
Phạm Hữu Hanh (chủ biên), Lê Trung Thành, Nguyễn Văn Tuấn, Bê tông cho công trình biển, Tài liệu tham khảo, Nhà xuất bản xây dựng, Bộ Xây dựng, 2012, 216 trang (tiếng Việt)
3
Nguyễn Văn Tuấn, Luận án tiến sĩ, Rice husk ash as a mineral admixture for Ultra High performance Concrete, Trường ĐH Công nghệ Delft, Hà Lan, ISBN: 978-94-6191-024-0, 130 pages (Download file PDF ở link đây)
 
 
Bài báo đăng trên các Tạp chí nước ngoài
1
Viktor Mechtcherine, Michaela Gorges, Christof Schroefl, Alexander Assmann, Wolfgang Brameshuber, António Bettencourt Ribeiro, Daniel Cusson, João Custódio, Eugênia Fonseca da Silva, Kazuo Ichimiya, Shin-ichi Igarashi, Agnieszka Klemm, Konstantin Kovler, Anne Neiry de Mendonça Lopes, Pietro Lura, Nguyễn Văn Tuấn, Hans-Wolf Reinhardt, Romildo Dias Toledo Filho, Jason Weiss, Mateusz Wyrzykowski, Ye Guang, Semion Zhutovsky, Effect of internal curing by using superabsorbent polymers (SAP) on autogenous shrinkage and other properties of a high-performance fine-grained concrete: Results of a RILEM round-robin test, Materials and Structures (2013) 1-12 (http://link.springer.com/article/10.1617%2Fs11527-013-0078-5) (The article presents the results of a round-robin test performed by 13 international research groups (representing fifteen institutions) in the framework of the activities of the RILEM Technical Committee 225-SAP “Applications of Superabsorbent Polymers in Concrete Construction”)
2
Nguyễn Văn Tuấn, Ye Guang, Klaas van Breugel, O. Copuroglu, Hydration and microstructure of ultra high performance concrete incorporating rice husk ash, Cement and Concrete Research 41(11) (2011) 1104-1111 (Download)
3
Nguyễn Văn Tuấn, Ye Guang, Klaas van Breugel, Alex L.A. Fraaij, Bùi Danh Đại, The study of using rice husk ash to produce ultra high performance concrete, Construction and Building Materials 25(4) (2011) 2030-2035 (Download)
 
Bài báo đăng trên các Tạp chí trong nước
1 Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Công Thắng, 2013, Nghiên cứu thiết kế thành phần bê tông cường độ cao dùng cho công trình thủy công chịu tác động của dòng chảy có lưu tốc lớn, Tạp chí Kết cấu và Công nghệ Xây dựng, ISSN 1859.3194, số 13 (IV-2013) 36-43.
2
Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Trọng Lâm, 2013, Nghiên cứu chế tạo bê tông chất lượng siêu cao sử dụng hỗn hợp phụ gia khoáng silica fume và tro bay sẵn có ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, ISSN 1859.1566, số 02/2013, trang 24-31
3 Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Thị Thắng, Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Trung Thành, Nguyễn Trọng Lâm, 2013, Nghiên cứu chế tạo bê tông chất lượng siêu cao sử dụng silica fume và xỉ lò cao hạt hóa nghiền mịn ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, ISSN 1859.2996, số 15 (3-2013) 83-92.
4
Lê Trung Thành, Nguyễn Công Thắng, Tống Tôn Kiên, Nguyễn Thị Thắng, Nguyễn Mạnh Phát, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Bá Việt, 2013, Nghiên cứu nâng cao độ bền dẻo của bê tông cốt sợi, Tạp chí Kết cấu và Công nghệ Xây dựng, ISSN 1859.3194, số 1 (I-2013) 56-67.
5 Nguyễn Công Thắng, Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Văn Tuấn, 2012, Nghiên cứu chế tạo bê tông chất lượng cao sử dụng hàm lượng tro bay lớn, Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, ISSN 0866-0762, số 08 (03/2012), trang 87-89.
6
Nguyễn Công Thắng, Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Văn Tuấn, 2012, Nghiên cứu chế tạo bê tông chất lượng siêu cao sử dụng vật liệu sẵn có ở Việt Nam, Tạp chí xây dựng, Bộ xây dựng, ISSN 0866-0762, số 12 (2012) 71-74.
7
Nguyễn Văn Tuấn, Bùi Danh Đại, Phạm Hữu Hanh, Lê Trung Thành, Nguyễn Công Thắng, Ye Guang, Nghiên cứu sử dụng tro trấu làm phụ gia khoáng cho bê tông chất lượng siêu cao, Tạp chí Kết cấu và Công nghệ xây dựng, số 08 (I-2012), trang 42-48.
8
Nguyễn Văn Tuấn, Hoàng Vĩnh Long, Bùi Danh Đại, Phạm Hữu Hanh, Vật liệu tự hàn gắn, Tạp chí Xây dựng, số 08/2011, trang 87-89
9
Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Văn Tuấn, Thiết kế thành phần hạt bê tông bằng phương pháp lập, Tạp chí Xây dựng số 7/2007, trang 35-39
 
Bài báo hội nghị khoa học nước ngoài
 
0
Nguyễn Văn Tuấn, Ye Guang, Klaas van Breugel, Bùi Danh Đại, Study the hydration and the microstructure of cement blended with rice husk ash in comparison with silica fume, Journal of Wuhan University of Technology 32 (17) (2010) 252-255+260 (Download)
1 
Ye Guang, Nguyễn Văn Tuấn and Huang Hao, 2013, Rice Husk Ash (RHA) as smart materials to mitigate autogenous shrinkage in high (ultra-high) performance concrete, Keynote Lecture-11 (e540), In: Proceeding of Third International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies, SCMT2013, 18 - 21 August 2013, Kyoto Research Park, Kyoto, Japan, 09 pages.
2 
Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Hữu Hanh, 2013, Ultra high performance concrete using a combination of Silica fume and Limestone in Vietnam, In: Proceeding of International symposium on new Technologies for Urban Safety of Mega in Asian (USMCA2013), ISBN 4-903661-65-2, pp.879-888
3 
Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Trung Thành, Phạm Hữu Hanh, Ye Guang, 2013, Ultra high performance concrete using a combination of Silica fume and Ground Granulated Blast-furnace Slag in Vietnam, In: Proceeding of International conference on Sustainable Built Environment for Now and the Future, SBE2013, ISBN 978-604-82-0018-3, pp. 303-309.
4 
Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Hữu Hanh, 2013, High performance concrete using high volume fly ash in Vietnam, In: Proceeding of International conference on Sustainable Built Environment for Now and the Future, SBE2013, ISBN 978-604-82-0018-3, pp. 229-235.
5 
Lê Trung Thành, Nguyễn Công Thắng, Tống Tôn Kiên, Nguyễn Thị Thắng, Nguyễn Mạnh Phát, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Bá Việt, 2013, Enhancement of flexural toughness for steel fibre reinforced concrete regarding sustainable development, In: Proceeding of International conference on Sustainable Built Environment for Now and the Future, SBE2013, ISBN 978-604-82-0018-3, pp. 437-443.
6 
Huang Hao, Ye Guang, Nguyễn Văn Tuấn, Use of rice husk ash for mitigating the autogenous shrinkage of ultra high performance concrete, In: Proceeding of International conference on Sustainable Built Environment for Now and the Future, SBE2013, ISBN 978-604-82-0018-3, pp. 271-276.
7 
Ye Guang, Nguyễn Văn Tuấn, 2012, Mitigation of the Autogenous Shrinkage of Ultra High Performance Concrete by Using Rice Husk Ash, Journal of Chinese Ceramic Society 40(2) (2012) 212-216(5) (http://www.ingentaconnect.com/content/ccs/jccs/2012/00000040/00000002/art00006).
8 
Nguyễn Văn Tuấn, Ye Guang, Klaas van Breugel, Mitigation of early age shrinkage of Ultra High Performance Concrete by using Rice Husk Ash, In: Proceeding of Hipermat, the 3rd International Symposium on Ultra High Performance Concrete and Nanotechnology for High Performance Construction Materials, Session 3A.7, 7-9 Mar. 2012, ISBN 978-3-86219-264-9, pp. 341-348.
9 
Huang Haoliang, Nguyễn Văn Tuấn, Ye Guang, Application of superabsorbent polymers (SAP) for internal curing in high performance concrete, In: Proceeding of Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting III: 3rd International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting, ICCRRR-3, 3-5 September 2012, Cape Town, South Africa, ISBN 978-0-415-89952-9, pp. 223-227.
10 
Nguyễn Văn Tuấn, Ye Guang, Phạm Hữu Hanh, Bùi Danh Đại, Ultra high performance concrete incorporating rice husk ash for sustainable development in construction in Vietnam, In: Proceeding of the international council Hanoi 2011- Innovation and sustainable construction in developing countries (CIB W107), Hanoi, Vietnam, 1-3 Nov. 2011, ISBN 978.604.82-0001-5, pp. 139-144.
11 
Lê Trung Thành, Phạm Hữu Hanh, Bùi Danh Đại, Tống Tôn Kiên, Nguyễn Văn Tuấn, Development of sustainable building materials at National University of Civil Engineering of Vietnam, In: Proceeding of the international council Hanoi 2011- Innovation and sustainable construction in developing countries (CIB W107), Hanoi, Vietnam, 1-3 Nov. 2011, ISBN 978.604.82-0001-5, pp. 201-206.
12 
Nguyễn Văn Tuấn, Ye Guang, The Use of rice husk ash to produce ultra high performance concrete in sustainable construction, In: Proceeding of the International Conference on Advances in Construction Materials through Science and Engineering, and the 65th RILEM week, Hong Kong, China SAR, 5-7 Sept. 2011, ISBN: 978-2-35158-116-2/e-ISBN: 978-2-35158-117-9, p. 207
13 
Nguyễn Văn Tuấn, Ye Guang, Klaas van Breugel, Bùi Danh Đại, Influence of fineness of rice husk ash in producing ultra high performance concrete, In: Proceeding of the 9th Symposium on High Performance Concrete- Design, Verification and Utilization, Rotorua, New Zealand, 7-11 Aug. 2011, ISBN: 978-0-473-19028-6, Session 8, 8.3, p. 113
14 
Ye Guang, Nguyễn Văn Tuấn, Using rice husk ash to mitigate the autogenous shrinkage in ultra high performance concrete, In: Proceeding of International Workshop on Sustainable and Science-Driven Engineering of Cement-based Materials, Beijing, China, 18-19 Jul. 2011, pp. 187-194
15
Nguyễn Văn Tuấn, Zhang Qi, Ye Guang, Modeling the hydration of cement blended with rice husk ash, In: Proceeding of the 13th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC), Madrid, Spain, 3-8 Jul. 2011, ISBN: Obra completa 84-7292-399-7, Area 6, p. 353
16
Nguyễn Văn Tuấn, Ye Guang, Study hydration and microstructure of ultra high performance concrete using rice husk ash, In: Proceeding of the 13th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC), Madrid, Spain, 3-8 Jul. 2011, ISBN: Obra completa 84-7292-399-7, Area 4, p. 256
17
Nguyễn Văn Tuấn, Ye Guang, Bùi Danh Đại, Study the hydration process of Portland cement blended with rice husk ash by means of isothermal calorimetry, In: Proceeding of the 13th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC), Madrid, Spain, 3-8 Jul. 2011, ISBN: Obra completa 84-7292-399-7, Area 4, p. 287
18
Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Hữu Hanh, Lê Trung Thành, Ye Guang, Soutsos M.N., Goodier C.I., Ultra high performance concrete using waste materials for high-rise buildings, In: Proceeding of Franco-Vietnamese Conference CIGOS-2010 on High Rise Buildings and Underground Structure, 18-19 Nov. 2010, Paris, France, R46, 9 pp.
19
Nguyễn Văn Tuấn, Ye Guang, Klaas van Breugel, Bùi Danh Đại, Improving service life of concrete by using rice husk ash, In: Proceeding of the 2nd International Symposium on Service Life Design for Infrastructure, RILEM (Eds.), Proceedings PRO 70, Delft, The Netherlands, 4-6 Oct. 2010, ISBN: 978-2-35158-096-7 / e-ISBN: 978-2-35158-097-4, Vol. 2, pp. 841-848
20
Nguyễn Văn Tuấn, Ye Guang, Klaas van Breugel, Effect of rice husk ash on hydration and microstructure of ultra high performance concrete, In: Proceeding of the 30th Cement and Concrete Science Conference, Birmingham, UK, 13-15 Sept. 2010, ISBN: 978-0-70442-797-6, pp. 51-54
21
Nguyễn Văn Tuấn, Ye Guang, Klaas van Breugel, Internal curing of ultra high performance concrete by using rice husk ash, In: Proceeding of the International Conference on Material Science and 64th RILEM Annual Week, RILEM (Eds.), Proceedings PRO 77, Aachen, Germany, 6-10 Sept. 2010, ISBN: 978-2-35158-110-0/e-ISBN: 978-2-35158-111-7, Vol. III, pp. 265-274
22
Nguyễn Văn Tuấn, Ye Guang, Klaas van Breugel, Phạm Hữu Hanh, Synergic effect of rice husk ash and silica fume on compressive strength of ultra high performance concrete, In: Proceeding of the International Conference on Material Science and 64th RILEM Annual Week, RILEM (Eds.), Proceedings PRO 77, Aachen, Germany, 6-10 Sept. 2010, ISBN: 978-2-35158-110-0/e-ISBN: 978-2-35158-111-7, Vol. III, pp. 255-263
23
Nguyễn Văn Tuấn, Ye Guang, Klaas van Breugel, Effect of rice husk ash on autogenous shrinkage of ultra high performance concrete, In: Proceeding of the International RILEM Conference on Use of Superabsorbent Polymers and Other New Additives in Concrete, RILEM (Eds.), Proceedings PRO 74, Lyngby, Denmark, 15-18 Aug. 2010, ISBN: 978-2-35158-104-9/e-ISBN: 978-2-35158-105-6, pp. 293-304
24
Nguyễn Văn Tuấn, Ye Guang, Klaas van Breugel, Bùi Danh Đại, Study the hydration and the microstructure of cement blended with Rice husk ash in comparison with Silica fume, In: Proceeding of the 1st International Conference on Sustainable Construction Materials: Design, Performance and Application, Wuhan, China, 10-12 Aug. 2010, ISBN 978-7-900503-05-3, pp. 770-776
25
Nguyễn Văn Tuấn, Ye Guang, Klaas van Breugel, Phạm Hữu Hanh, The possibility of using combination of rice husk ash and silica fume to produce ultra high performance concrete with a reduced cement content, In: Proceeding of the 1st International Conference on Sustainable Construction Materials: Design, Performance and Application, Wuhan, China, 10-12 Aug. 2010, ISBN 978-7-900503-05-3, pp. 763-769
26
Nguyễn Văn Tuấn, Ye Guang, Klaas van Breugel, The possibility of using rice husk ash to produce ultra high performance concrete, In: Proceeding of the 8th fib International PhD Symposium in Civil Engineering, Lyngby, Denmark, 20-23 Jun. 2010, ISBN: 9788778773012, pp. 437-442
27
Nguyễn Văn Tuấn, Ye Guang, Klaas van Breugel, Guo Zhanqi, Activation energy of cement blended with rice husk ash, In: Proceeding of the Second International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies, Ancona, Italy, 28-30 Jun. 2010, ISBN: 978-1-4507-1490-7, Vol. 1, pp. 383-392
28
Nguyễn Văn Tuấn, Ye Guang, Klaas van Breugel, Guo Zhanqi, Bùi Danh Đại, Hydration process of rice husk ash and silica fume in cement paste by means of isothermal calorimetry, In: Proceeding of the Sixth International Conference on Concrete under Severe Conditions Environment and Loading (CONSEC 10), Taylor & Francis Group (Eds.), Yucatan, Mexico, 7-9 Jun. 2010, ISBN: 978-0-415-59317-5, Vol. 1, pp. 1521-1528.
29
Nguyễn Văn Tuấn, Ye Guang, Klaas van Breugel, Bùi Danh Đại, Influence of rice husk ash fineness on the hydration and microstructure of blended cement paste, In: Proceeding of the 7th International Symposium on Cement and Concrete (ISCC2010), Jinan, China, 9-12 May 2010, ISBN: 978-7-119-06783, pp. 325-332
30
Nguyễn Văn Tuấn, Guo Zhanqi, Ye Guang, Klaas van Breugel, Activation energy of cement blended with silica fume, In: Proceeding of the 29th Cement and Concrete Science Conference, Leeds, UK, 7-9 Sept. 2009, ISBN: 13 978-0-85316-281-0, pp. 149-152.
31
Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Văn Tuấn, High performance concrete used for marine gravity concrete works, In: Proceeding of the 3rd ACF International Conference ACF/VCA on Sustainable Concrete Technology and Structures in Local Climate and Environment conditions, 11-13 Nov. 2008, Ho Chi Minh, Vietnam, A.64, pp. 598-606.
 
 
Bài báo hội nghị khoa học trong nước
1
Phạm Hữu Hanh, Lê Trung Thành, Nguyễn Văn Tuấn, 2011, Một sô nghiên cứu khoa học phục vụ giáo dục và phát triển xây dựng bên vững của Khoa Vật liệu xây dựng, Báo cáo tại phiên toàn thể, Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ 16, Trường ĐH Xây dựng, tháng 11/2011, 11 trang.
2
Nguyễn Văn Tuấn, Bùi Danh Đại, Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Công Thắng, 2011, Nghiên cứu sử dụng tro trấu như là một phụ gia khoá́ng cho bê tông tính năng siêu cao, Trích trong tuyển tập: Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ 16, Trường ĐH Xây dựng, tháng 11/2011, 6 trang.
3
Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Văn Tuấn, Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao sử dụng trong xây dựng công trình, Trích: Hội thảo khoa học quốc tế về một số thành tựu mới trong nghiên cứu Vật liệu xây dựng hiện đại, Trường ĐH Xây dựng, 2006, trang 46-63.
4
Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Văn Tuấn, 2004, Nghiên cứu sử dụng các công cụ soạn bài giảng điện tử cho việc giảng dạy môn học Vật liệu xây dựng, Trích trong Tuyển tập các báo cáo: Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14, Trường ĐH Xây dựng.
5
Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Hữu Hanh, 2004, Thiết kế thành phần hạt cho bê tông bằng phương pháp lập trình, Trích trong Tuyển tập các báo cáo: Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14, Trường ĐH Xây dựng, Quyển 4, trang 75-83.
6
Nguyễn Hồng Chương, Trương Thị Kim Xuân, Phùng Văn Lự, Nguyễn Văn Tuấn, 2004, Nghiên cứu sử dụng đá mạt để sản xuất bê tông nghèo xi măng Study on using waste material from aggregate processing for producing the lean concrete, Trích trong Tuyển tập các báo cáo: Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14, Trường ĐH Xây dựng, Quyển 4, trang 161-167.
7
Nguyễn Mạnh Phát, Nguyễn Duy Hiếu, Nguyễn Văn Tuấn, 2004, Nghiên cứu chế tạo bê tông xi măng polime trong điều kiện Việt Nam, Trích trong Tuyển tập các báo cáo: Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14, Trường ĐH Xây dựng, Quyển 4, trang 84-92
8
Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Cao Đức, Nguyễn Văn Tuấn, 2002, Nghiên cứu chế tạo bê tông khối lớn, Trích trong tuyển tập các đề tài nghiên cứu, Quyển 1, Trường ĐH Xây dựng.
9
Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Đăng Khoa, 2000, Phương pháp thiết kế thành phần hạt bằng phương pháp lập trình, Trích trong Tuyển tập các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, Trường ĐH Xây dựng.
10
Nguyễn Văn Tuấn, Phung Thị Thu Hà, Nguyễn Phương Đông, Vũ Quý Trường, Nguyễn Văn Tới, 1999, Nghiên cứu thực nghiệm thiết lập các thông số điều khiển quá trình gia công nhiệt sản phẩm gốm xây dựng trong lò tunen liên tục và gián đoạn, Trích trong Tuyển tập các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, Trường ĐH Xây dựng
 
Các đề tài nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất đã tham gia
A- Nghiên cứu khoa học
 
Thời gian
Tên đề tài
Thực hiện
Cấp quản lý
Cơ quan chủ trì
2013
Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng vật liệu cấu tạo rỗng sẵn có ở Việt Nam có tác dụng nội bảo dưỡng đến các tính chất của bê tông chất lượng cao/siêu cao
Nguyễn Văn Tuấn (chủ nhiệm), Nguyễn Công Thắng, Tống Tôn Kiên
Cấp Trường, Trường ĐHXD, Mã số 71-2013/KHXD
Trường ĐHXD
2013
Nghiên cứu chế tạo bê tông cốt sợi có độ bền dẻo dai cao sử dụng cốt sợi polyme
Nguyễn Thị Thắng (chủ nhiệm), Nguyễn Mạnh Phát, Nguyễn Văn Tuấn
Cấp Trường, Trường ĐHXD, Mã số 70-2013/KHXD
Trường ĐHXD
2012
Nghiên cứu chế tạo bê tông chất lượng siêu cao sử dụng các phụ gia khoáng silica fume và xỉ lò cao nghiền mịn
Nguyễn Văn Tuấn (chủ nhiệm), Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Công Thắng, Lê Trung Thành, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Thị Thắng
Cấp Trường trọng điểm, Trường ĐHXD, Mã số 106-2012/KHXD-TĐ
Trường ĐHXD
2012
Nghiên cứu chế tạo bê tông cốt sợi có độ bền dẻo dai cao
Nguyễn Mạnh Phát (chủ nhiệm), Lê Trung Thành, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Bá Việt, Nguyễn Công Thắng, Tống Tôn Kiên, Nguyễn Văn Thành
Cấp Trường trọng điểm, Trường ĐHXD, Mã số 107-2012/KHXD-TĐ
Trường ĐHXD
2006
Đổi mới phương pháp giảng dạy cho môn học Vật liệu Xây dựng ở trường đại học
Nguyễn Mạnh Phát (chủ nhiệm), Phùng Văn Lự, Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Văn Tuấn
Cấp Trường, Trường ĐHXD, Mã số 10-2006/KHXD
2005-2006
Nghiên cứu chế tạo microsilica từ tro trấu thay thế silica fume để chế tạo bê tông chất lượng cao
Bùi Danh Đại (chủ nhiệm), Văn Viết Thiên Ân, Nguyễn Văn Tuấn
Cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, Mã số B2004-34-54
Bộ GD&ĐT
2006
Nghiên cứu khả năng chế tạo bê tông hạt mịn sử dụng bột hoạt tính ở Việt Nam
Nguyễn Văn Tuấn (chủ nhiệm), Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Công Thắng
Cấp Trường, Trường Đại học Xây dựng, Mã số 07-2005/KHCN
2004-2005
Nghiên cứu chế tạo bê tông chất lượng cao cho nhà cao tầng và cầu nhịp lớn
Phạm Hữu Hanh (chủ nhiệm), Nguyễn Văn Tuấn
Cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, Mã số B2003-34-47
Bộ GD&ĐT
2004
Nghiên cứu chế tạo bê tông xi măng sử dụng sợi polime
Nguyễn Mạnh Phát (chủ nhiệm), Lê Trung Thành, Nguyễn Văn Tuấn
Cấp Trường, Trường ĐHXD, Mã số 12-2004/KHXD
2003-2004
Nghiên cứu chế tạo bê tông tự lèn ở Việt Nam
Nguyễn Như Quý (chủ nhiệm), Nguyễn Văn Tuấn
Cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, Mã số MS-B-2001-34-21
Bộ GD&ĐT
2002-2003
Nghiên cứu chế tạo bê tông xi măng polime ở Việt Nam
Nguyễn Mạnh Phát (chủ nhiệm), Phùng Văn Lự, Nguyễn Văn Tuấn, Đỗ Thị Thanh Hà
Cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, Mã số B2001-34-15
Bộ GD&ĐT
2002
Nghiên cứu bê tông sử dụng pozzolan làm phụ gia khoáng cho các đập
Phạm Hữu Hanh (chủ nhiệm), Nguyễn Văn Tuấn
Cấp Trường, Trường Đại học Xây dựng, Mã số 16-2002/KHXD
2001
Nghiên cứu chế tạo bê tông khối lớn
Phạm Hữu Hanh (chủ nhiệm), Nguyễn Cao Đức, Nguyễn Văn Tuấn
Cấp Trường, Trường ĐHXD, Mã số 14-TĐ 2001/KHXD
 
Thời gian
Tên đề tài
Thực hiện
Cấp quản lý
Cơ quan chủ trì
2006
Đổi mới phương pháp giảng dạy cho môn học Vật liệu Xây dựng ở trường đại học
Nguyễn Mạnh Phát (chủ nhiệm), Phùng Văn Lự, Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Văn Tuấn
Cấp Trường, Trường ĐHXD, Mã số 10-2006/KHXD
2005-2006
Nghiên cứu chế tạo microsilica từ tro trấu thay thế silica fume để chế tạo bê tông chất lượng cao
Bùi Danh Đại (chủ nhiệm), Văn Viết Thiên Ân, Nguyễn Văn Tuấn
Cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, Mã số B2004-34-54
Bộ GD&ĐT
2006
Nghiên cứu khả năng chế tạo bê tông hạt mịn sử dụng bột hoạt tính ở Việt Nam
Nguyễn Văn Tuấn (chủ nhiệm), Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Công Thắng
Cấp Trường, Trường Đại học Xây dựng, Mã số 07-2005/KHCN
2004-2005
Nghiên cứu chế tạo bê tông chất lượng cao cho nhà cao tầng và cầu nhịp lớn
Phạm Hữu Hanh (chủ nhiệm), Nguyễn Văn Tuấn
Cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, Mã số B2003-34-47
Bộ GD&ĐT
2004
Nghiên cứu chế tạo bê tông xi măng sử dụng sợi polime
Nguyễn Mạnh Phát (chủ nhiệm), Lê Trung Thành, Nguyễn Văn Tuấn
Cấp Trường, Trường ĐHXD, Mã số 12-2004/KHXD
2003-2004
Nghiên cứu chế tạo bê tông tự lèn ở Việt Nam
Nguyễn Như Quý (chủ nhiệm), Nguyễn Văn Tuấn
Cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, Mã số MS-B-2001-34-21
Bộ GD&ĐT
2002-2003
Nghiên cứu chế tạo bê tông xi măng polime ở Việt Nam
Nguyễn Mạnh Phát (chủ nhiệm), Phùng Văn Lự, Nguyễn Văn Tuấn, Đỗ Thị Thanh Hà
Cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, Mã số B2001-34-15
Bộ GD&ĐT
2002
Nghiên cứu bê tông sử dụng pozzolan làm phụ gia khoáng cho các đập
Phạm Hữu Hanh (chủ nhiệm), Nguyễn Văn Tuấn
Cấp Trường, Trường Đại học Xây dựng, Mã số 16-2002/KHXD
2001
Nghiên cứu chế tạo bê tông khối lớn
Phạm Hữu Hanh (chủ nhiệm), Nguyễn Cao Đức, Nguyễn Văn Tuấn
Cấp Trường, Trường ĐHXD, Mã số 14-TĐ 2001/KHXD
 
 B- Dự án hợp tác / hội thảo
 
 
1
Thành viên Ban tổ chức Hội thảo chuyên ngành (workshop) “Tòa nhà xanh” tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam, 17 tháng 10/2013 (workshop “Promoting green buildings in Vietnam”, Viet Duc Building HUST).
2
Thành viên Ban tổ chức Hội thảo quốc tế “Hội thảo An toàn Siêu Đô thị USMCA2013” tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam, 9-11 tháng 10/2013 (http://www.usmca2013.vn/).
3
Thành viên của Dự án hợp tác quốc tế về hợp tác nghiên cứu, đào tạo về xây dựng bền vững “Tòa nhà xanh ở Việt Nam” giữa Trường Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan và 03 trường Đại học ở Việt Nam: Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Trường ĐH Xây dựng, và Trường ĐH Kiến trúc HN, thời gian từ 2012 đến 2014.
4
Thư ký, thành viên Ban tổ chức, và thành viên Hội đồng khoa học Hội thảo quốc tế "Phát triển bền vững trong môi trường xây dựng cho hiện tại và tương lai" tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam, 26-27 tháng 03/2013 (http://sbe2013.com/).
5
Thành viên dự án nghiên cứu quốc tế gồm 15 trường/viện các nước tham gia trong khuôn khổ hoạt động của Hội đồng kỹ thuật RILEM 225-SAP “Ứng dụng của polyme siêu thấm trong thi công bê tông” (http://link.springer.com/article/10.1617%2Fs11527-013-0078-5)
6
Dự án hợp tác giữa 3 trường: ĐH Xây dựng - ĐH Liverpool, Anh - ĐH Loughborough, Anh về Nâng cao kiến thức về xây dựng bền vững ở Trường ĐH Xây dựng, DelPHE Project No. 743, 2010-2013.
7
Dự án "Nghiên cứu xây dựng quy phạm về chống thấm cho các công trình xây dựng ở Việt Nam" giữa Trung tâm hợp tác quốc tế về Tư vấn và Giáo dục, Trường Đại học Xây dựng với công ty Posco E&C (Hàn Quốc) do PGS. TS. Phạm Hữu Hanh chủ trì, thời gian 6 tháng từ 12/2011 đến 06/2012.
 
C- Dự án phục vụ sản xuất
1
Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng bê tông chất lượng siêu cao mác 100 (MPa) sản xuất block bể xử lý nước thải thành mỏng sử dụng cho các hộ dân thường và nhà chung cư. Đã áp dụng được 03 bể, mỗi bể dung tích 4m3 tại Nghi Sơn, Thanh Hóa, đã hoàn thành tháng 01/2014.
2
Nghiên cứu sử dụng phế thải đá mạt ở tỉnh Hà Nam làm cốt liệu cho bê tông, đã hoàn thành năm 2013.
3
Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng một số vữa trộn sẵn như (1) vữa trộn sẵn tự chảy không co mác 50 (MPa), (2) vữa sửa chữa, (3) bột tăng cứng mặt sàn. Các sản phẩm này đã trở thành sản phẩm thương mại được ứng dụng trong chống thấm các công trình Royal City, Times City, D2 Giảng Võ, Golden Palace, năm 2012-2013.
4
Tư vấn, thiết kế cấp phối và chuyển giao công nghệ: “Bê tông cọc ly tâm dự ứng lực theo tiêu chuẩn PC và PHC với cọc có đường kính từ 600 đến 1200 mm, mác từ 60 đến 80 (MPa) mẫu trụ sử dụng tro bay hay thế một phần của xi măng”. Ký với Công ty cổ phần sản xuất xây dựng Hưng Long Phước, đã hoàn thành năm 2012.
5
Dự án "Nghiên cứu xây dựng quy phạm về chống thấm cho các công trình xây dựng ở Việt Nam" giữa Trung tâm hợp tác quốc tế về Tư vấn và Giáo dục, Trường Đại học Xây dựng với công ty Posco E&C (Hàn Quốc) do PGS. TS. Phạm Hữu Hanh chủ trì, thời gian 6 tháng từ 12/2011 đến 06/2012.
6
Dự án kiểm định chất lượng công trình "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây, Hà Nội" do TS. Phạm Hữu Hanh chủ trì, thời gian 2 năm từ 2006 đến 2007.
7
Phạm Hữu Hanh (chủ nhiệm), Nguyễn Văn Tuấn, Nghiên cứu và ứng dụng thiết kế cấp phối bê tông đầm lăn dùng cho đập trọng lực Sông Côn thứ 2 ở tỉnh Quảng Nam, Dự án sản xuất thực tế, 2005-2006
8
Phạm Hữu Hanh (chủ nhiệm), Nguyễn Cao Đức Nguyễn Văn Tuấn, Nghiên cứu và ứng dụng thiết kế cấp phối bê tông khối lớn dùng cho đập Lòng Sông tỉnh Bình Thuận, Dự án sản xuất thực tế, 2003-2004

 

 

Quay về
Tin tức mới
 
Lịch hoạt động

10-12-2015: Họp Chi bộ tháng 12

12-10-2012: Sinh hoạt học thuật chi đoàn cán bộ trẻ, 17h30 ngày 12 tháng 10 năm2012

14-07-2012: I never see what has been done; I only see what remains to be done (Marie Curie) kem chống nắng

14-07-2012: Nobody cares how much you know, until they know how much you care (Theodore Roosevelt)

14-07-2012: All the rivers run into the sea; yet the sea is not full (King Solomon) mỹ phẩm pháp

 
Quảng cáo
ankara escort
sex
erotik filmler
sirinevler escort avcilar escort halkali escort sirinevler escort bakirkoy escort istanbul escort sirinevler escort atakoy escort beylikduzu escort istanbul escort beylikduzu escort
porno
manisa escort
+18 filmler