02 bằng độc quyền giải pháp hữu ích của PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn và TS. Nguyễn Công Thắng

Chúc mừng nhóm tác giả PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, TS. Nguyễn Công Thắng – Giảng viên Bộ môn Vật liệu Xây dựng và TS. Hoàng Tuấn Nghĩa – Giảng viên Bộ môn Công trình thép – gỗ vừa được cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích:

  1. Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 2343: “Ghi bảo vệ gốc cây được chế tạo từ bê tông” – theo Quyết định số 5641 w/QĐ-SHTT, ngày 21/05/2020.
  2. Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 2342: “Nắp hố ga bê tông cốt sợi”- theo Quyết định số 5640w/QĐ-SHTT, ngày 21/05/2020.


Thông tin khoa học liên quan khác

Zalo
favebook