Bộ nhận dạng thương hiệu ĐHXD

Trường Đại học Xây dựng có bộ quản lý và nhận diện thương hiệu khá đẹp và chuyên nghiệp, các thầy cô và sinh viên có thêm thảm khảo các mẫu quy định của nhà trường về file thuyết trình (mẫu, mã màu...) để cho bài giảng/bài báo cáo luận văn... pro hơn, "xây dựng" hơn nhé

Link


Tài liệu liên quan khác

Zalo
favebook