Thông báo đăng ký làm chứng chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, an ninh cho các lớp sinh viên K61 và các khóa cũ

Để đảm bảo tiến độ cấp Chứng chỉ giáo dục quốc phòng an ninh và giáo dục thể chất cho các lớp sinh viên K61 và các khóa cũ , Phòng Đào tạo thông báo như sau:

 


- Cách thức đăng ký: + Sinh viên các lớp K61 đăng ký tại: địa chỉ web: htttp://dkcc.nuce.edu.vn từ 25/5/2020
- hết 7/6/2020.
Hết thời gian đăng ký, cán bộ lớp lên phòng 202A1 (gặp chuyên viên Phương) nhận lại DS đã đăng ký làm chứng chỉ để đối chiếu và nộp lệ phí làm chứng chỉ.
                                   + Sinh viên khóa cũ: làm thủ tục trực tiếp tại phòng Đào tạo (202A1) từ ngày 1/7/2020
- 31/7/2020.


- Lệ phí: 50.000đ/sv


Học tập - Nghiên cứu liên quan khác

Zalo
favebook