Thông báo về thu thập nguyện vọng mở lớp kỳ III năm học 2019/2020

Theo thông báo số 55/TB-ĐT ngày 6/5/2020, thực hiện kế hoạch học tập năm học 2019-2020, Phòng Đào tạo thông báo :

1. Thời gian thu thập nguyện vọng để mở lớp các môn học kỳ III (2019/2020): Từ ngày 6/5/2020
- hêt ngày 11/5/2020.

2. Hình thức thực hiện: sinh viên đăng ký nguyện vọng mở lớp qua web: http://mhnv.nuce.edu.vn.

Đề nghị sinh viên chú ý đăng ký đúng thời gian.


Học tập - Nghiên cứu liên quan khác

Zalo
favebook