Thông báo về kế hoạch học theo phương thức bảo lưu điểm quá trình (ĐQT) kỳ 2 (2019/2020)

Theo thông báo số 47/TB-ĐT (23/4/2020) về kế hoạch học theo phương thức bảo lưu ĐQT kỳ II (2019/2020).


- Thời gian: Từ 24/4/2020
- 4/5/2020
sinh viên học theo phương thức bảo lưu ĐQT truy cập vào hệ thống CMS(http://cms.nuce.edu.vn), tìm đến lớp môn học để nhận thông báo của giảng viên về kế hoạch học tập, lịch thi của học phần đã đăng ký.


- Học trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meetings


- Sinh viên đóng học phí các học phần bảo lưu ĐQT khi quay trở lại học tập trung.


Học tập - Nghiên cứu liên quan khác

Zalo
favebook