Thông báo về kế hoạch xét giao Đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2019/2020

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch xét giao Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) đợt 4 năm hoc 2019/2020  như sau:


- Thời gian xét giao: Từ 01/6/2020
- 5/6/2020


- Đối tượng: 1. Các sinh viên đã tích lũy đầy đủ các học phần quy định trong chương trình đào tạo

                    2. Sinh viên còn nợ học phần (chú ý: những sinh viên thuộc diện này phải có đơn đề nghị được giao ĐATN có điều kiện và cam kết nếu không đạt các học phần còn nợ sẽ dừng ĐATN)


- Kế hoạch thực hiện chi tiết: Sinh viên xem thông báo đính kèm dưới đây.

 

 


Học tập - Nghiên cứu liên quan khác

Zalo
favebook