Thông báo về lịch thi các học phần Giáo dục quốc phòng kỳ II (2019/2020)

Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 (2019/2020), Phòng Đào tạo thông báo lịch thi các lớp học phần Giáo dục quôc phòng như sau:


Học tập - Nghiên cứu liên quan khác

Zalo
favebook