Thông báo về việc quay trở lại học tập trung đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Theo thông báo số 301/TB
- ĐHXD ngày 7 tháng 5 năm 2020, Nhà trường thông báo kế hoạch quay trở lại trường học tập trung. 

 Các bạn sinh viên chú ý đọc kỹ thông báo để thực hiện đúng nhé.Hẹn sớm gặp lại các em.


Học tập - Nghiên cứu liên quan khác

Zalo
favebook