Báo cáo chuyên đề NCS số 01 và số 02 của NCS Đỗ Thị Phượng

Ngày 03.11.2020, NCS Đỗ Thị Phượng đã bảo vệ chuyên đề số 01 và 02 của luận án tiến sỹ:
- Chuyên đề 1: Nghiên cứu sử dụng các phụ gia khoáng cải thiện một số tính chất cơ lý của xi măng Póoc lăng ở nhiệt độ cao
- Chuyên đề 2: Nghiên cứu một số tính chất của tro xỉ nhiệt điện sử dụng làm cốt liệu cho bê tông chịu nhiệt.
Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

Sau đại học liên quan khác

Zalo
favebook