Bảo vệ cấp trường luận án tiến sỹ của NCS. Lưu Văn Sáng

Sáng 15.10.2021, NCS Lưu Văn Sáng- cán bộ Phòng thí nghiệm và nghiên cứu Vật liệu xây dựng, Khoa VLXD đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ ở hội đồng cấp trường với tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ rất cao dùng hỗn hợp phụ gia khoáng silica fume, tro bay và các vật liệu sẵn có ở Việt Nam.
Xin chúc mừng tân Tiến sỹ Lưu Văn Sáng.


Sau đại học liên quan khác

Zalo
favebook