Các bài báo xuất bản trong năm 2016

TT Thông tin bài báo
1 Văn Viết Thiên Ân, Hoàng Vĩnh Long, Ngô Kim Tuân, Chế tạo bê tông chất lượng siêu cao sử dụng hỗn hợp phụ gia tro trấu- xỉ lò cao, Tạp chí Xây dựng, pp.118-122, (4/2016)
2 Chu Thị Thu Hiền, Vũ Thị Thu Hà (2016). Nghiên cứu độ bền điện hóa của điện cực anot biến tính các oxit kim loại trên nền Titan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ– ISSN: 0866-708X, 54(5A), 118-124
3 Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nghiên cứu chế tạo chất kết dính Geopolymer từ tro bay và xỉ lò cao hạt hóa, Journal of Science and Technology in Civil Engineering (NUCE), 2016, Special Edition
4 Trần Đức Trung, Bùi Danh Đại, Vũ Đình Đấu (2016), Nghiên cứu khả năng sử dụng tro trấu công nghiệp làm phụ gia khoáng cho bê tông cường độ cao. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KH&CN - Trường Đại học Xây dựng lần thứ 17 (Tập 1), trang 412-421.
5 Tuan, N. & Long, H. (2016) Nghiên cứu chế tạo bê tông sử dụng cốt liệu cao su thay thế cốt liệu tự nhiên. Tạp chí Xây dựng, ISSN 0886-8762.
6 Van Viet Thien An (2016), Durability of ultra-high performance concrete in NH4NO3 solution, Journal of science and technology in civil engineering- ISSN: 1859-2996 (English Issue), 31, p 96-101.

Tạp chí khác liên quan khác

Zalo
favebook