Các bài báo xuất bản trong năm 2017

TT Thông tin bài báo
1 Hoàng Vĩnh Long, Nguyễn Doãn Bình, Nghiên cứu sử dụng bùn thải từ kênh mương nội đô chế tạo gạch đất sét nung, Tạp chí Xây dựng, pp.38-42, (5/2017)
2 Hoàng Vĩnh Long, Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Duy Thái, Ngô Kim Tuân, Phạm Văn Quang, Nghiên cứu chế tạo bê tông sử dụng cốt liệu cao su thay thế cốt liệu tự nhiên, Tạp chí Xây dựng, pp.81-84, (5/2017)
3 Nguyen Duc Luong, Hoang Vinh Long, Ngo Kim Tuan, Nguyen Duy Thai, Properties  of  Concrete  Containing  Rubber  Aggregate  Derived  From  Discarded Tires, Asian Review of Environmental and Earth Sciences, Vol. 4, No. 1, 12-19, (2017)
4 Hoàng Vĩnh Long, Nghiên cứu sử dụng felspat Yên Hà làm nguyên liệu thay thế để chế tạo xương gạch granite, Tạp chí Xây dựng, pp.87-90, (9/2017)
5 Hoàng Vĩnh Long, Nguyễn Duy Thái, Bùi Lê Gôn, Nghiên cứu xác định một số thông số làm việc của máy trộn cưỡng bức hai trục nằm ngang ứng dụng cho việc nhào trộn bê tông chất lượng siêu cao, Tạp chí Xây dựng, pp.91-95, (9/2017)
6 Hoàng Vĩnh Long, Nghiên cứu cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của hầm sấy tuynen sơ cấp, Tạp chí Xây dựng, pp.219-222, (9/2017)
7 Nguyen Duc Luong, Hoang Vinh Long, Ngo Kim Tuan, Nguyen Duy Thai, Using rubber aggregate derived from discarded tires for producing cement concrete towards resource recovery and environmental protection in Vietnam, International Journal of Sustainable Energy and Environmental Research, Vol. 6, No. 2, pp. 36-49, (2017)
8 Hoàng Vĩnh Long, Ngô Mạnh Toàn, Nghiên cứu sử dụng phế phẩm bê tông khí chưng áp chế tạo vữa xây cho bê tông khí chưng áp, Tạp chí Xây dựng, pp.86-90, (10/2017)
9 Bạch Đình Thiên, Hoàng Vĩnh Long, Phạm Văn Quang, Tro bay nhiệt điện - nguồn nguyên liệu sử dụng trong sản xuất cốt liệu nhân tạo dùng cho bê tông ở Việt Nam, Tạp chí Xây dựng, pp.192-196, (10/2017)
10 Hoàng Vĩnh Long, Ngô Kim Tuân, Nghiên cứu nâng cao tính chất cơ lý của bê tông sử dụng cốt liệu cao su tái chế, Tạp chí Xây dựng, pp.204-208, (10/2017)
11 Hoang Vinh Long, A sampling method for investigating self-healing property of concete damaged by drying shringkage, Journal of Science and Technology in Civil Engineering, Vol. 11, No 6, pp. 97-103, (11/2017)
12 Bui Thi Thanh Huyen, Le Viet Dai, Ngo Thi Minh Thuy, Hoang Thi Bich Thuy (2017), Influence of nickel concentration on the characterization of the electroplating Zn-Ni alloy, Vietnam Journal of Science and Technology, 55(5B) 187-193. ISSN: 0866-708x.
13 Bui Thi Thanh Huyen, Hoang Thi Bich Thuy (2017), Effect of Anion Groups on Corrosion Inhibition Behaviours of Vietnam Orange Peel Essential Oil for Mild Steel in the Acidic Media, Vietnam Journal of Science and Technology, 55 (5B) 103-110. ISSN: 0866-708x.
14 Trung-Dung Dang, Bui Thi Thanh Huyen, Dang Viet Anh Dung, Vu Anh Dung, Mai Thanh Tung (2017), Metallic lead electrorefining from raw material and lead-diethylenetriaamine complex solution, Vietnam Journal of Science and Technology, 55 (5B) 27-33. ISSN: 0866-708x.
15 Huynh Thu Suong, Dang Trung Dung, Bui Thi Thanh Huyen, La The Vinh (2017), Study on high alloy steel anode coated by mixed metal oxides SnO2-Sb2O3 thin film and application in wastewater treatment, Vietnam Journal of Science and Technology, 55 (5B) 132-139. ISSN: 0866-708x.
16 Tống Tôn Kiên, Lê Trung Thành (2017). Ứng xử cơ học của bê tông cốt liệu tái chế sử dụng xi măng và chất kết dính xỉ kiềm. Tạp chí KHCN xây dựng- Trường Đại học Xây dựng, ISSN 1859-2996, tập 11 số 5 (09/2017), trang 30-36.
17 Lê Trung Thành và Tống Tôn Kiên (2017). Ảnh hưởng của xỉ lò cao nghiền mịn đến ứng xử cơ học của bê tông sử dụng cốt liệu tái chế. Tạp chí xây dựng- Bộ Xây dựng, ISSN 0866-0762, 08/2017, trang 26-29.
18 Tống Tôn Kiên, Nguyễn Mạnh Phát, Phạm Hữu Hanh và Lưu Văn Sáng (2017). Nghiên cứu chế tạo gạch không nung và vữa từ phế thải công nghiệp phục vụ phát triển bền vững. Tạp chí KHCN xây dựng- Trường Đại học Xây dựng, ISSN 1859-2996, số 32 (01/2017), trang 3-10.
19 Vu Thi Hoai An, Vu Thi Minh Thanh, Nguyen Viet Anh."Bio-methane potential test for anaerobic co-diestion of faecal sludge and sewagle sludge".Vienam Journal of science and technology (Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam), ISSN 0866-708X. Vol. 55, No. 4C, October 2017.
20 Van Viet Thien An (2017), Alkali silica reaction in Ultra High Performance Concrete containing rice husk ash, Journal of science and technology in civil engineering- ISSN: 1859-2996 (English Issue), 11(6), p 104-110.

Tạp chí khác liên quan khác

Zalo
favebook