Các bài báo xuất bản trong năm 2018

TT Thông tin bài báo  
1 Vũ Đình Đấu, Ảnh hưởng của đá bazan và cát mịn đến cường độ nén và hàm lượng Ca(OH)2 của xi măng poóc lăng hỗn hợp. Tạp chí Kết cấu Công nghệ xây dựng. Số 27-2018, trang 73- 79.
2 Nguyễn Văn Tuấn*, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Công Thắng, (2018), Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến cường độ nén gạch bê tông,  Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, ISSN 1859.2996, tập 12, số 2/02-2018 , tr. 80-85.
3 Nguyen V.T.*, Nguyen C.T., Le T.T. (2018), Sulfate Resistance of Ultra-High Performance Concrete Containing a Combination of Silica fume and Ground Granulated Blast-furnace Slag, Journal of Vietnam Institute for Building Materials, ISSN 1859-281X, Vol. 1-2018, pp.16-27.
4 Nguyễn Công Thắng, Hàn Ngọc Đức, Hoàng Tuấn Nghĩa, (2018), Nghiên cứu thực nghiệm nâng cao một số tính chất của bê tông nhẹ cốt liệu rỗng,  Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, ISSN 1859.2996, tập 12, số 2/02-2018 , tr. 104-109.
5 Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Hữu Hanh, (2018),  Ảnh hưởng của phụ gia khoáng đến khả năng ăn mòn cốt thép trong bê tông chất lượng siêu cao,  Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, ISSN 1859.2996, tập 12, số 2/02-2018 , tr. 86-91
6 Cù Việt Hưng, Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Ngọc Tuyển, Phạm Duy Hòa (2018), Dự báo sức kháng uốn của dầm Bê tông Chất lượng siêu cao (UHPC), Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng NUCE 2018. 12 (04): 1-13.
7 Nguyen Van Tuan, Nguyen Cong Thang, Le Trung Thanh (2018), Sulfate Resistance of Ultra-High Performance Concrete Containing a Combination of Silica fume and Ground Granulated Blast-furnace Slag, Journal of Vietnam Institute for Building Materials, ISSN 1859-281X, Vol. 1-2018, pp.16-27.
8 Trần Đức Trung (2018), Một số phương pháp thiết kế thành phần hỗn hợp bê tông tự lèn. Tạp chí Kết cấu và Công nghệ Xây dựng - Hội Kết cấu và Công nghệ Xây dựng Việt Nam, ISSN: 1859.3194, số 27, trang 91-105.
9 Trần Đức Trung (2018), Ảnh hưởng của một số phụ gia khoáng đến biến dạng co ngót trong bê tông tự lèn cường độ cao. Tạp chí Xây dựng Việt Nam, ISSN: 0866.8762, số 7, trang 71-75.
10 Tuân, N., Sơn, T., Phương, L., Hiển, N., Kiên, N., Huy, V., & Cường, T. (2018). Nghiên cứu hiện trạng quản lý phế thải xây dựng và phá dỡ ở Việt Nam. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 12(7), 107-116
11 Chu Thị Thu Hiền, Vũ Thị Thu Hà (2018). Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ dòng anot tới khả năng oxi hóa phenol sử dụng điện cực Ti/SnO2-Sb2O3/PbO2. Tạp chí Hóa, Lý và Sinh học– ISSN: 0868-3224, 23(1), 107-111
12 Nguyễn Thị Bích Hường, Trịnh Ngọc Châu, Chu Thị Thu Hiền (2018). Phức chất hỗn hợp của Paladi (II) trên cơ sở N(4) - Allylthiosemicacbazonat benzandehit: Nghiên cứu chế tạo và khả năng ức chế tế bào ung thư. Tạp chí Hóa, Lý và Sinh học– ISSN: 0868-3224, 23(3), 94-101
13 Hoàng Vĩnh Long, Nguyễn Duy Thái, Bùi Lê Gôn, Ảnh hưởng của máy trộn thí nghiệm đến tính chất của bê tông chất lượng siêu cao, Tạp chí Xây dựng, pp.106-109, (6/2018)
14 Bùi Thị Thanh Huyền, Đặng Việt Anh Dũng, Lê Thị Hồng Giang, Nguyễn Thị Lê Hiền (2018), Nghiên cứu khả năng ức chế của hệ dẫn xuất imidazoline đối với ăn mòn bên trong đường ống thép API 5L X52 dẫn khí ẩm có chứa CO2, Tạp chí Hóa học & Ứng dụng 1(41), 23-28. ISSN: 1859-4069.
15 Lê Đại Dương, Bùi Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Bích Thủy (2018), Ảnh hưởng của sự pha tạp niken oxit và lai hóa graphene oxit đến tính chất siêu tụ điện hóa của màng mỏng mangan đioxit, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 124, 088-094. ISSN: 0866-708x.
16 Nguyễn Tiến Dũng, Tống Tôn Kiên và Lưu Văn Sáng (2018). Nghiên cứu chế tạo chất kết dính sử dụng bùn thải công nghiệp cho sản xuất bê tông. Tạp chí Vật liệu xây dựng- Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, ISSN 1859-3011, Số 7 (83) tháng 7/2018, trang 64-68
17 Tống Tôn Kiên, Nguyễn Doãn Bình, Trần Lê Hồng và Cao Thị Hương (2018) Nghiên cứu tối ưu cấp phối vật liệu và thông số công nghệ rung ép để sản xuất gạch bê tông sử dụng tro bay nhiệt điện.          Tạp chí Vật liệu xây dựng- Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, ISSN 1859-3011, Số 4 (83) tháng 4/2018, trang 68-72
18 Văn Viết Thiên Ân, Trần Đức Hiếu (2018), Ảnh hưởng của thiết bị và chế độ trộn đến tính chất của bê tông chất lượng siêu cao, Tạp chí Xây dựng- ISSN: 0866-8762, 01-2018, p 29-32.
19 Văn Viết Thiên Ân, Cao Chí Hào (2018), Ảnh hưởng của thạch cao phốt pho đến các tính chất cơ lý của xi măng Poóc lăng PC40, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng- ISSN: 2615-9058, 12(2), p 98-103.
20 Van Viet Thien An (2018), Study on using maximum amount of fly ash in producing ultra high performance concrete, Journal of science and technology in civil engineering- ISSN: 1859-2996, 12(3), p 51-61.
21 Văn Viết Thiên Ân, Hoàng Nhật Nguyên (2018), Ảnh hưởng của tro đáy nhiệt điện đến tính chất cơ lý của xi măng Poóc lăng hỗn hợp, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng- ISSN: 2615-9058, 12(4), p 69-77.
22 Văn Viết Thiên Ân (2018), Ảnh hưởng của phụ gia siêu dẻo có chứa nano-carbon đến tính chất của bê tông, Tạp chí Xây dựng- ISSN: 0866-8762, 06-2018, p 69-72.
23 Van Viet Thien An (2018), The assessment of concrete quality by ultrasonic pulse velocity, Journal of science and technology in civil engineering- ISSN: 1859-2996, 12(5), p 20-27.
24 Văn Viết Thiên Ân, Phan Văn Quỳnh (2018), Ảnh hưởng của thạch cao phốt pho đến độ bền sulfate của xi măng Poóc lăng PC40, Tạp chí Xây dựng- ISSN: 0866-8762, 11-2018, p 78-31.

Tạp chí khác liên quan khác

Zalo
favebook