Các bài hội thảo đăng trong năm 2017-2018

TT Thông tin bài báo
1 Nguyen Van Tuan, Tong Ton Kien, Dang Thi Thanh Huyen, Tran Thi Viet Nga, Nguyen Hoang Giang, Yugo Isobe, Tomonori Ishigaki and Ken Kawamoto (2017). Current situation of construction and demolition waste in vietnam: challenges and opportunities. Proceeding of The Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment (GEOMATE), Mie, Japan, Nov. 21-24, 2017, ISBN: 978-4-9905958-8-3, C3051. P127-132
2 Nguyễn Tuấn Hiển; Tống Tôn Kiên; Phạm Thị Vinh Lanh và Dương Thị Minh Thái (2017). Bê tông rỗng thoát nước: tính chất và triển vọng ứng dụng cho đường giao thông đô thị ở việt nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHCN năm 2017, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải, 9/2017.
3 Pham S.D.*, Le T.T., Nguyen V.T., Nguyen C.T. (2018),  Sustainable Development of Ultra High Performance Concrete Mixtures using High Volume of Fly Ash in Vietnam,  The 2nd International Conference on UHPC Materials and Structures (UHPC2018-China)
  1.  
Bạch Đình Thiên, Tống Tôn Kiên, Cao Thị Hương và Trần Hoàng Hân (2018). Vật liệu thay thế Cát tự nhiên và Sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện trong sản xuất Vật liệu xây dựng. Tuyển tập Hội thảo KHCN toàn quốc về “Cát nghiền thay thế cát tự nhiên - Vật liệu thân thiện môi trường”, Quảng Ninh 6/2018; Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN 978-604-82-2426-4; trang 36-55.
5 Tống Tôn Kiên, Trần Hoàng Hân và Cao Thị Hương (2018). Nghiên cứu khả năng sử dụng các sản phẩm từ đá cát kết thay thế cát tự nhiên trong xây dựng các công trình. Tuyển tập Hội thảo KHCN toàn quốc về “Cát nghiền thay thế cát tự nhiên - Vật liệu thân thiện môi trường”, Quảng Ninh 6/2018; Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN 978-604-82-2426-4; trang 83-91.
  1.  
Phạm Thị Vinh Lanh và Tống Tôn Kiên (2018). Vật liệu san lấp tự lèn sử dụng phế thải xây dựng thay cát tự nhiên và phế thải công nghiệp thay xi măng. Tuyển tập Hội thảo KHCN toàn quốc về “Cát nghiền thay thế cát tự nhiên - Vật liệu thân thiện môi trường”, Quảng Ninh 6/2018; Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN 978-604-82-2426-4; trang 267-277.

Hội thảo khoa học cùng bộ môn

Zalo
favebook