Cô Đặng Thị Kỳ

Công tác từ 1974 - 2005
  • Quê quán: Hà Tĩnh
  • Đại học chuyên ngành: Công Nghệ Vật liệu - Đại học Xây dựng

Danh sách cán bộ đã từng công tác cùng bộ môn

Zalo
favebook