Cô Mai Thị Nhồng

Công tác từ 1961-1989
  • Quê quán: Nga Sơn - Thanh Hoá

Danh sách cán bộ đã từng công tác cùng bộ môn

Zalo
favebook