Cô Nguyễn Thị Năm

Công tác từ 1987 - 2010
  • Quê quán: Đô Lương - Nghệ An
  • Đại học chuyên ngành: Công Nghệ Vật liệu xây dựng - Đại học Tổng hợp quốc gia Xây dựng Matcơva - Liên bang Nga

Danh sách cán bộ đã từng công tác cùng bộ môn

Zalo
favebook