Cô Từ Thị Xuyến

Công tác từ 1974 - 2003
  • Quê quán: Hưng Hà - Thái Bình

Danh sách cán bộ đã từng công tác cùng bộ môn

Zalo
favebook