C.ty CP Tư vấn TN & XD Thanh Long tuyển dụng

Công ty Cổ phần Tư vấn Thí nghiệm và Xây dựng Thanh Long
Tuyển dụng 1 vài bạn Kỹ sư VLXD;
Lương thưởng: hấp dẫn và theo thỏa thuận.
Liên hệ: Mr Tĩnh 0913536564
/images/ckeditor/images/Tuyen%20dung/2020_11.jpg
 

Tuyển dụng liên quan khác

Zalo
favebook