Danh mục đề tài năm 2017

TT Mã số Tên đề tài Chủ trì
1 56-2017/KHXD Nghiên cứu cải thiện một số tính chất của bê tông sử dụng cốt liệu cao su tái chế từ lốp xe phế thải ThS. Ngô Kim Tuân
2 57-2017/KHXD Nghiên cứu chế tạo bê tông sử dụng cốt liệu bọt thủy tinh TS. Hoàng Vĩnh Long
3 58-2017/KHXD Nghiên cứu chế tạo gạch block từ chất thải công nghiệp sản xuất kính mắt ThS. Vũ Phương Lê
4 59-2017/KHXD Nghiên cứu chế tạo bê tông không xi măng dùng cho công trình biển PGS. TS. Phạm Hữu Hanh
5 60-2017/KHXD Nghiên cứu thiết kế thành phần vật liệu gia cố tự lèn không xi măng sử dụng hỗn hợp cốt liệu nhỏ bê tông tái chế và phế thải công nghiệp ThS. Tống Tôn Kiên
6 61-2017/KHCN Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia siêu dẻo có chứa Nano Carbon đến tính chất cơ lý của bê tông. TS. Văn Viết Thiên Ân
7 62-2017/KHXD Một số phương pháp thiết kế thành phần hỗn hợp bê tông tự lèn  cường độ cao sử dụng cấp phối gián đoạn. ThS. Trần Đức Trung
8 63-2017KHXD Nghiên cứu một số ứng xử cơ học trên cấu kiện cơ bản dầm bê tông chất lượng siêu cao ThS Nguyễn Công Thắng
9 64-2017/KHXD Nghiên cứu ảnh hưởng thành phần hạt phối liệu đến tính chất sản phẩm gốm tường chế tạo theo công nghệ ép bán khô TS. Nguyễn Nhân Hòa
10 65-2017/KHXD Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích dòng vật chất (MFA) để mô phỏng các dòng vật chất trong quản lý chất thải đô thị - Nghiên cứu điển hình cho quận Long Biên – TP Hà Nội ThS Vũ Thị Minh Thanh
11 66-2017/KHXD Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên đến một số tính chất của bê tông tự lèn PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
12 142-2017/KHXD-TĐ Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phụ gia khoáng silica fume- tro bay đến biến dạng co ngót của bê tông cường độ rất cao ThS. Lưu Văn Sáng
13 143-2017/KHXD-TĐ Nghiên cứu sử dụng phụ gia khoáng thiên nhiên là đá Bazan và cát đen trong sản xuất xi măng poóc lăng hỗn hợp (PCB) PGS. TS. Vũ Đình Đấu
14 144-2017/KHXD-TĐ Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ trên cơ sở chất kết dính geopolymer và hạt xốp polystyren. TS. Nguyễn Ngọc Lâm

 

Cấp trường liên quan khác

Zalo
favebook