Danh mục đề tài năm 2018

TT Mã số Tên đề tài Chủ trì
1 80-2018/KHXD Nghiên cứu đánh giá khả năng phản ứng của phụ gia khoáng là đá bazan và cát mịn với Ca(OH)2 trong xi măng poóc lăng PGS.TS. Vũ Đình Đấu
2 81-2018/KHXD Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phụ gia khoáng đến biến dạng co ngót trong bê tông tự lèn cường độ cao ThS. Trần Đức Trung
3 82-2018/KHXD Nghiên cứu chế tạo chất kết dính ettringite sử dụng thạch cao phốt pho phế thải TS. Nguyễn Ngọc Lâm
4 83-2018/KHXD Nghiên cứu ảnh hưởng của cát biển đến một số tính chất của bê tông và khả năng bảo vệ chống ăn mòn cho cốt thép bẳng biện pháp sơn phủ ThS. Ngô Kim Tuân
5 84-2018/KHXD Ngiên cứu chế tạo gốm tường theo công nghệ ép bán khô sử dụng phế phẩm khi nung TS. Nguyễn Nhân Hoà
6 85-2018/KHXD Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao sử dụng tổ hợp phụ gia khoáng tro trấu- xỉ lò cao nghiền mịn ThS. Mai Quế Anh
7 86-2018/KHXD Nghiên cứu chế tạo chất kết dính (CKD) thạch cao hỗn hợp có độ bền nước cao và cường độ cao ThS. Nguyễn Văn Bính
8 87-2018/KHXD Nghiên cứu phản ứng kiềm silic trong bê tông sử dụng cốt liệu thủy tinh bọt TS. Hoàng Vĩnh Long
9 88-2018/KHXD Nghiên cứu quá trình thủy hóa rắn chắc và sự hình thành vi cấu trúc của đá xi măng Pooc lăng với sự có mặt của Nano Silics trong bê tông cường độ cao PGS.TS Nguyễn Như Quý
10 208-2018/KHXD-TĐ Nghiên cứu chế tạo chất hoạt hoá gốc silicát từ tro trấu sử dụng cho vữa và bê tông không xi măng TS. Tống Tôn Kiên
11 209-2018/KHXD-TĐ Sử dụng một số vật liệu rỗng với vai trò nội bảo dưỡng giảm co ngót nội sinh cho bê tông cường độ siêu cao PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

Cấp trường liên quan khác

Zalo
favebook