GVC.TS Nguyễn Thiện Ruệ

Giảng viên chính
(1954-2016)
Quê quán: Kiến Xương, Thái Bình
Tốt nghiệp đại học: 1975
Bắt đầu công tác: 1976
Bảo vệ luận án tiến sĩ: 1990
Giảng viên chính: 1999
Ngày mất: 25/05/2016

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Vật liệu xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Việt Nam.
Bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Xây dựng Kharcov, Liên bang Nga.
Viết sách, giáo trình:
 
    • Nguyễn Tấn Quý, Nguyễn Thiện Ruệ. Giáo trình công nghệ Bê tông Xi măng - tập 1. NXB giáo dục, 2001.
    • Nguyễn Văn Phiêu (chủ biên), Nguyễn Thiện Ruệ, Trần Ngọc Tính. Công nghệ Bê tông Xi măng - tập 2. NXB xây dựng, 2001.
    • Nguyễn Văn Phiêu (chủ biên), Nguyễn Thiện Ruệ, Tăng Văn Xuân. Bảo hộ lao động trong công nghiệp xây dựng. NXB xây dựng, 2002.
Chủ trì đề tài khoa học: cấp bộ.
Bài báo, tạp chí: trong nước, quốc tế.
Giảng dạy các môn:
 
    • Hệ đại học: Công nghệ Bê tông Xi măng 1, Công nghệ Bê tông Xi măng 2, Vật liệu cách nhiệt và hoàn thiện, An toàn lao động trong các cơ sở sản xuất Vật liệu xây dựng, Thực tập công nhân và tham quan, Thực tập Cán bộ kỹ thuật, Đồ án tốt nghiệp
    • Hệ sau đại học: Công nghệ Bê tông nâng cao, Bê tông nhẹ.
Các phần thưởng cao quí đã nhận:
Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục

Địa chỉ nhà riêng: đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Zalo
favebook