Hội thảo trực tuyến về Giảm thiểu nguy cơ nứt của bê tông khối lớn- Móng trụ điện gió

Hội Bê Tông Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến (Webminar) với chủ đề: Giải pháp giảm thiểu nguy cơ nứt của bê tông khối lớn- Các thảo luận chuyên sâu về Móng trụ điện gió.
  • Thời gian: 09:00 đến 12:00 ngày 31/7/2021
  • Công cụ hội thảo trực tuyến: Phần mềm ZOOM
Thông tin khoa học liên quan khác

Zalo
favebook