KS. Bùi Thị Hoa

Giảng viên
 
Thời gian công tác: 1978 - 2010
Môn học đảm nhận: Vật liệu Xây dựng

Danh sách cán bộ đã từng công tác cùng bộ môn

Zalo
favebook