KS. Lê Đỗ Chương

Nguyên Trưởng Bộ môn
Người sáng lập Bộ môn và Khoa VLXD

(Mất 2017)
Thời gian công tác: 1956-1978
Môn học đảm nhận:

- Vật liệu Xây dựng
- Sức bền VL
- Địa chất công trình
- Trắc địa
...

Danh sách cán bộ đã từng công tác cùng bộ môn

Zalo
favebook