KS. Nguyễn Cao Đức

Giảng viên
Nguyên Trưởng phòng TN & NC VLXD

(Mất 2018)
Thời gian công tác: 1969 - 2009
Môn học đảm nhận: Vật liệu Xây dựng

Danh sách cán bộ đã từng công tác cùng bộ môn

Zalo
favebook