KS. Phạm Sỹ Tâm

Giảng viên
 
Thời gian công tác: 1973 - 2010
Môn học đảm nhận:
 Vật liệu Xây dựng

Danh sách cán bộ đã từng công tác cùng bộ môn

Zalo
favebook