KS. Phạm Thị Quỳnh Dao

Cán bộ Kỹ thuật
GIỚI THIỆU

KS. Phạm Thị Quỳnh Dao là cán bộ phòng Thí nghiệm và Nghiên cứu VLXD từ năm 2015.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
  • Cử nhân (Trường CĐXD số 1, 2013)
  • Kỹ sư (Trường ĐHXD, 2018)

DỰ ÁN - ĐỀ TÀI TIÊU BIỂU
  • Khảo sát hiện trạng và kiểm tra chất lượng kết cấu bê tông cốt thép, đề xuất giải pháp khắc phục khiếm khuyết kết cấu bê tông hệ dầm LP bến 2A/2B/3 gói thầu B2 dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (2015).
  • Tham gia đề tài: “Nghiên cứu sử dụng tro trấu công nghiệp làm phụ gia khoáng hoạt tính cho bê tông cường độ cao” (2016).
  • Tham gia đề tài cấp Nhà nước ”Nghiên cứu sử dụng tro bay nhiệt điện kết hợp với cát mặn, nước mặn và cốt sợi thủy tinh FRP trong công trình hạ tầng ven biển và hải đảo”  (2017-2020).
  • Tham gia đề tài cấp Nhà nước ”Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn làm vật liệu san, đắp nền đường”  (2019-2022).

Danh sách cán bộ đương nhiệm cùng bộ môn

Zalo
favebook