KS. Vũ Thị Bình Minh

Cán bộ Hướng dẫn Thí nghiệm
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 • Kỹ sư (Trường ĐH Mở Hà Nội, 1999)

GIẢNG DẠY
Hướng dẫn thực hành các môn: 
 • Thực hành Hoá học đại cương
 • Hóa học vô cơ và vật liệu vô cơ
 • Hóa hữu cơ-polyme
 • Hóa lý-Hóa keo
 • Hóa môi trường
 • Hoá phân tích

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ QUAN TÂM
 • Môi trường
 • Vật liệu polyme-compozit
 • Phân tích môi trường và vật liệu
 
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU
 • Tham gia đề tài cấp Bộ GD và ĐT, Quan trắc và phân tích môi trường các tỉnh, thành phố phía bắc từ Huế trở ra (nút giao thông, khu dân cư, ngoài khu công nghiệp, khu khu làng nghề), 2017 và 2018. 
 • Lê Mạnh Cường, Trần Thị Minh Nguyệt, Phạm Minh Thúy, Vũ Thị Bình Minh, Trương Thị Hạnh, Nghiên cứu khả năng phân tán mangan dioxit trong hệ polyvinyl Ancol-Nước-Etanol. Báo cáo Hội nghị khoa học ĐHXD, 2019.

Danh sách cán bộ đương nhiệm cùng bộ môn

Zalo
favebook