PGS.TS Nguyễn Mạnh Phát

Giảng viên Cao cấp
 
GIẢNG DẠY
  • Vật liệu xây dựng (giảng dạy đại học)
  • Thí nghiệm Vật liệu (giảng dạy đại học)
  • Ăn mòn bê tông cốt thép (Cao học và học phần nghiên cứu sinh)

Danh sách cán bộ đương nhiệm cùng bộ môn

Zalo
favebook