PGS.TS Nguyễn Như Quý

Giảng viên Cao cấp
GIỚI THIỆU
PGS.TS.Nguyễn Như QuýGiảng viên cao cấp thuộc Bộ môn Công nghệ VLXD, bắt đầu công tác từ năm 1977. Lĩnh vực quan tâm chính: Công nghệ bê tông; phụ gia cho bê tông; Phụ gia trợ nghiền xi măng; Bê tông đầm lăn cho đường và đập, v.v… Thầy đã hoàn thành luận án Tiến sỹ kỹ thuật năm 1997 ti Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 
 • Tiến sỹ (Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam, 1997)
 • Thạc sỹ (Viện Công nghệ Bombay, Cộng hòa Ấn Độ, 1990)
 • Kỹ sư (Đại học Xây dựng Rostov sông Đông, Liên Bang Nga, 1977)
GIẢNG DẠY
 • Hệ đại học: Công nghệ Bê tông, Công nghệ Vật liệu cách nhiệt, Vật liệu dành cho Công trình thủy, Thực tập công nhân và tham quan, Thực tập Cán bộ kỹ thuật, Đồ án tốt nghiệp
 • Hệ sau đại học: Công nghệ Bê tông nâng cao, Advanced Concrete Theory (liên kết NUCE-NTU), Advanced Reinforced Concrete Engineering (liên kết NUCE-Saitama University). Hướng dẫn luận văn cao học ngành VLXD. Hướng dẫn luận án tiến sỹ ngành VLXD
 • Nguyên giảng viên thỉnh giảng Viện Công nghệ Á Châu AIT, Thái Lan, 1994-1996.
 • Nguyên nghiên cứu viên Trường Tổng hợp Kỹ thuật, Delft, Hà Lan,1999.
 • Giảng viên thỉnh giảng Viện Công nghệ Quốc Tế Sirindhorn SIIT, Thái Lan
LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ QUAN TÂM
 • Sử dụng phụ gia khoáng thiên nhiên, bột đá vôi tro bay trong bê tông thường, bê tông cường độ cao, bê tông khối lớn hàm lượng tro bay cao, bê tông tự lèn và bê tông đầm lăn
 • Sử dụng đá vôi trong chế tạo xi măng Poóc lăng đá vôi
 • Sử dụng Phụ gia siêu mịn Silica-fume, Nano-Silica trong bê tông cường độ cao
 • Sử dụng chất hoạt động bề mặt Triethanolamine làm phụ gia rắn nhanh cho bê tông và phụ gia trợ nghiền throng sản xuất xi măng.
GIẢI THƯỞNG- KHEN THƯỞNG
 • Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2004
 • Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục
 • Huy chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU
 • DỰ ÁN- ĐỀ TÀI TIÊU BIỂU

  Chủ trì đề tài cấp Bộ: « Nghiên cứu chế tạo xi măng poóclăng đá vôi từ clanhke xi măng poóclăng », 2010.
  • PGS.TS Nguyễn Như Quý (chủ biên): Công nghệ Vật liệu cách nhiệt. NXB xây dựng, 2002.
  • PGS.TS Nguyễn Như Quý (chủ biên): ThS. Nguyễn Trọng Lâm: Vật liệu cho Công trình thủy. NXB xây dựng, 2015.
  • PGS.TS Nguyễn Như Quý (chủ biên), ThS. Mai Quế Anh: Lý thuyết bê tông. NXB xây dựng, 2020.
  • Nguyen Nhu Quy, et al, “Test on Supperplasticized Mortars and High-Slump High-Strength Concrete in Presence of Pha Lai Leached Coal Fly Ash” International Workshop on Cement and Concrete Technology, Hanoi Mar. 1998, pp. 170-176
  • Nguyen Nhu Quy, “Development and Production of Self-Compacting Concrete in Presence of Fine Fillers” Report: CM99 004, Tudelft, The Netherlands, Dec.1999.
  • Quy, N.N. et al, “Test on Self-Compacting Concrete in Presence of Limestone Powder and Fly Ash,” Proc. of International Conference on Biulding Materials, “14 IBAUSIL”, 20-23 Sept., 2000, Bauhaus-Universitat, Weimar, Germany.
  • Quy, N. N., et al, “Statistical Approach Toward Self-Compacting Concrete Mix Design,” Proc. of International Symposium on Modern Concrete Composites and Infrastructures, MCCI’2000, Nov. 30 – Dec. 2, 2000, Beijing, China,
  • Quy, N.N. et al, “Investigation into the effect of Fine Fillers on The Properties of High-Fluidity Mortar,” Proc. of ICCMC/IBST Iternational Conference on Advance Technologies in Design, Construction and Maintenance of Concrete Structures, 28-29 Mar. 2001, Hanoi, Vietnam, pp. 588-594.
  • Nguyen Nhu Quy, “Two-Phase Composite Materials Approach Toward Roller-Compacted Concrete Mix Design”, International Scientific Worshop on Cement and Concrete Technology, Hanoi 22-23, Dec. 2003.
  • Nguyen Nhu Quy et al, “The Effect of Triethanolamine and Limestone Powder on Strength Development and Formation of Hardened Portland Cement Structure”, Proceeding of JSCE-VIFCEA Joint Seminar on Cocrete Engineering in Vietnam, 8-9 Dec. 2005.
  • Nguyễn Như Quý, Nguyễn Quang Hiệp, Huỳnh Bá kỹ Thuật, “Ứng dụng công nghệ bê tông đầm lăn ở Việt Nam - Thực trạng và những thách thức” Hội thảo quốc tế: Những thành tựu mới trong nghiên cứu và ứng dụng vật liệu xây dựng hiện đại. Trường ĐHXD, tháng 2-2006.
  • Nguyễn Như Quý, “Vai trò của cốt liệu mịn bột đá vôi trong hỗn hợp bê tông tự lèn” Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, 1-2006.
  •  Nguyễn Như Quý, “Ảnh hưởng của triethanolamine và bột đá vôi  đến sự phát triển cường độ của bê tông và sự hình thành cấu trúc của đá xi măng poóclăng” Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, 2-2006.
  • Nguyễn Như Quý, “Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia mịn bột đá vôi và tro bay nhiệt điện đến tính chất của bê tông bơm”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, 1-2007.
  • Nguyen Nhu Quy, Nguyen Quang Hiep, “Study into the Compressive Strength Development of Roller-Compacted Concrete on Gia Quy Natural Mineral Admixture” 1st International Conference on Modern Design, Construction and Maintenance of Structures, 10-11 December 2007, Hanoi, Vietnam.
  •  Nguyễn Như Quý, Mai Quế Anh, “Nghiên cứu chế tạo xi măng poóclăng đá vôi sử dụng clanhke của nhà máy xi măng ChinFon” Tạp chí Xây dựng, BXD, 5-2008
  •  Nguyễn Như Quý, Vũ Hải Nam, “Nghiên cứu sự phát triển cường độ của vữa có hàm lượng tro tuyển Phả Lại lớn” Tạp chí Xây dựng, BXD, 12- 2010.
  • Nguyen Nhu Quy “Test on High-Strength High Fluidity Concrete in the Laboratory and Site conditions”, Journal of Thai Concrete Association, 2013.
  • Nguyen Nhu Quy “Influence of Cement fineness and Limestone Content on Strength Development and Drying Shrinkage of Portland Limestone Cement” Journal of Thai Concrete Association, 2014.
  • Chủ trì đề tài cấp Bộ: « Nghiên cứu chế tạo bê tông tự lèn từ vật liệu tại chỗ của Việt Nam », 2002.

Danh sách cán bộ thỉnh giảng cùng bộ môn

Zalo
favebook