PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn

 GIỚI THIỆU
PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn hiện là cán bộ giảng dạy của Bộ môn VLXD từ năm 2001. Thầy đã hoàn thành luận án Tiến sỹ kỹ thuật năm 2011 tại Trường Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 • Tiến sỹ (Trường ĐH Công nghệ Delft, Hà Lan)
 • Thạc sỹ (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2004)
 • Kỹ sư (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2000)

GIẢNG DẠY
 • Vật liệu xây dựng
 • Khoa học Vật liệu (Cao học)
 • Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Cao học)

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ QUAN TÂM
 • Vật liệu xây dựng bền vững và tiết kiệm năng lượng
 • Bê tông chất lượng (siêu) cao
 • Sử dụng/tái chế phế thải công-nông nghiệp/phế thải phá dỡ công trình xây dựng
 • Thủy hóa và vi cấu trúc của xi măng sử dụng phụ gia khoáng.
 • Độ bền lâu của bê tông.

GIẢI THƯỞNG- KHEN THƯỞNG

2017, Best Paper Award, The 7th International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment (GEOMATE), Tsu, Mie, Japan, Nov. 21-23.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU
 • Nguyen V.T.*, Ye G., van Breugel K., O. Copuroglu, 2011, Hydration and microstructure of ultra high performance concrete incorporating rice husk ash, Cement and Concrete Research 41(11) 1104-1111 (SCI).
 • Nguyen V.T.*, Ye G., van Breugel K., A.L.A Fraaij, Bui D.D., 2011, The study of using rice husk  ash to produce ultra high performance concrete, Construction and Building Materials 25(4) 2030-2035 (SCIE).
 • Guang Ye, Hao Huang, Nguyen Van Tuan, 2018, Rice husk ash, Chapter 8, In Springer Book “Properties of Fresh and Hardened Concrete Containing Supplementary Cementitious Materials”, State-of-the-Art Report of the RILEM Technical Committee 238-SCM, pp. 283-302 (in total 315 pages)
 • Phạm Hữu Hanh (chủ biên), Lê Trung Thành, Nguyễn Văn Tuấn, Bê tông cho công trình biển, Tài liệu tham khảo, Nhà xuất bản xây dựng, Bộ Xây dựng, 2012.
 • Nguyễn Văn Tuấn, (chủ biên), Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Công Thắng, Lê Trung Thành,  Văn Viết Thiên Ân, Hoàng Tuấn Nghĩa, Bê tông chất lượng siêu cao, Nhà xuất bản xây dựng, Bộ Xây dựng, 2017.
 • Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Nắp hố ga bê tông cốt sợi, số 2342. Cấp theo quyết định số: 5640/QĐ-SHTT ngày 21/05/2020.
 • Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Ghi bảo vệ gốc cây được chế tạo từ bê tông, số 2343. Cấp theo quyết định số: 5641/QĐ-SHTT ngày 21/05/2020.
 • Lê Trung Thành (chủ biên), Nguyễn Văn Tuấn, Lê Việt Hùng, Nguyễn Công Thắng, Phụ gia khoáng cho xi măng và bê tông, Nhà xuất bản xây dựng, Bộ Xây dựng, 2019.

DỰ ÁN - ĐỀ TÀI TIÊU BIỂU
 • Dự án hợp tác quốc tế SATREPS giữa Trường ĐH Xây dựng và Trường ĐH Saitama, Nhật Bản “Establishment of Environmentally Sound Management of Construction and Demolition Waste and Its Wise Utilization for Environmental Pollution Control and for New Recycled Construction Materials”, 2017-2022, Vai trò: Thành viên chính.
 • Dự án hợp tác quốc tế CAMaRSEC giữa Trường ĐH Xây dựng, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Viện VLXD, Trường Cao đẳng XDCT đô thị với các đối tác CHLB Đức là Trường ĐH Stuttgart, Trường ĐH Hamburg, Viện Vật lý kiến trúc Fraunhofer Climate-adapted Material Research for the Socio-economic Context in Vietnam”, CAMaRSEC project, NUCE (Vietnam), Stuttgart University, Hamburg University, Institute of Building Physics- Fraunhofer (Germany), 2019-2022. Vai trò: Điều phối viên (phía Việt Nam).
 • Dự án hợp tác quốc tế JSPS Core-to-Core giữa các đối tác Nhật Bản – Việt Nam – Thái Lan - Srilanka “Collaborative research network on standardization of design and construction for hot weather concreting based on Asian climate and materials”, 2017-2020. Vai trò: Thành viên chính.
 • Đề tài NCKH cấp Bộ “ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế tạo vật liệu bê tông chất lượng siêu cao phù hợp điều kiện vật liệu và nhu cầu xây dựng cầu tại Việt Nam”, thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ GD&ĐT, 2017-2020. Vai trò: Chủ trì.
 • Đề tài NCKH cấp Bộ “Sử dụng tro xỉ (An Khánh- Thái Nguyên) và phế thải đá mạt chế tạo gạch bê tông”, Bộ Xây dựng, 2016-2018. Vai trò: Chủ trì. 

Danh sách cán bộ đương nhiệm cùng bộ môn

Zalo
favebook