PGS.TS Vũ Đình Đấu

Giảng viên Cao cấp
GIỚI THIỆU

PGS.TS Vũ Đình ĐấuGiảng viên cao cấp thuộc Bộ môn Công nghệ VLXD từ năm 2016, bắt đầu công tác tại Bộ môn từ 1978. Lĩnh vực quan tâm chính về chất kết dính vô cơ, phụ gia khoáng, bê tông chất lượng cao, sử dụng phế thải công nghiệp,… Thầy bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ kỹ thuật chuyên ngành Công nghệ vật liệu xây dựng, năm 2002 tại Trường Đại học tổng hợp kỹ thuật TU Delft, Hà Lan.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 • Tiến sỹ (Đại học tổng hợp kỹ thuật Delft, Hà Lan, 2002)
 • Kỹ sư (Trường đại học Bách khoa, Hà Nội, 1977)

GIẢNG DẠY
 • Hệ đại học: Hóa lý Silicat, Công nghệ Chất kết dính vô cơ, Thực tập công nhân và tham quan, Thực tập Cán bộ kỹ thuật, Đồ án tốt nghiệp
 • Hệ sau đại học: Khoa học Vật liệu, Vi cốt liệu trong xi măng và bê tông, Công nghệ Xi măng đặc biệt...

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ QUAN TÂM
 • Chất kết dính vô cơ
 • Phụ gia khoáng bê tông, xi măng
 • Bê tông chất lượng cao, cường độ cao
 • Sử dụng phế thải công nghiệp

GIẢI THƯỞNG- KHEN THƯỞNG
 • Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2007 và 2013
 • Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục, 2004.
Huy chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ, 2004.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU
 • Vũ Đình Đấu  (chủ biên). “Chất kết dính vô cơ”, Nhà xuất bản Xây dựng, 2006.
 • Vũ Đình Đấu “Công nghệ và thiết bị sản xuất xi măng poóc lăng theo phương pháp khô”. Nhà xuất bản Xây dựng, 2009.
 • Vu, D.D., Stroeven, P., experiment on magnesium Sulfate Resistance of Calcined Kaolin- blended Cement Mortar. Proc. 5th Int. Conf. Concrete Technology for Developing Contries, Nat. Council for Cem. Buil. Mat., New Delhi, 1999, Vol.1, pp. IV: 53- 62.
 • Vu, D.D., Stroeven, P., Bui, V.B., Strength and Durability aspects of Calcined Kaolin- blended Portland cement Mortar and Concrete. Cement& Concrete Composites, Published by Elsevier Science Ltd. 2001, No.23, pp. 471- 478.
 • Vu Dinh Dau, Piet Stroeven., Strength improvement efficiency of mineral admixtures in concrete. Advances in Concrete and Structures, ICACS 2003, Volume Two, pp. 785- 792.
 • Vũ Đình Đấu,  “Nghiên cứu chế tạo mêtacaolanh trong lò nung tuynen”. Tạp chí khoa học công nghệ, Đại học xây dựng, Số 5-2008.
 • Vũ Đình Đấu, “Ảnh hưởng của thạch cao bCaSO4.0,5H2O đến một số đặc tính của xi măng poóc lăng”. Tạp chí Xây dựng- Bộ xây dựng. Số 5-2009, trang 59-62.
 •  Vũ Đình Đấu, “Nghiên cứu khả năng sử dụng đôlômít phong hóa làm vật liệu xây dựng”. Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng- Trường ĐHXD. Số 11-2012, trang 77-86
 • Vũ Đình Đấu, “Ảnh hưởng của đá bazan và cát mịn đến cường độ nén và hàm lượng Ca(OH)2 của xi măng poóc lăng hỗn hợp”. Tạp chí Kết cấu Công nghệ xây dựng. Số 27-2018, trang 73- 79.
DỰ ÁN - ĐỀ TÀI TIÊU BIỂU
 • Chủ trì đề tài cấp Bộ : « Nghiên cứu chế tạo mêtacaolanh trong điều kiện Việt nam làm phụ gia hoạt tính trong bê tông chất lượng cao ».
 • Chủ trì đề tài cấp Bộ : ‘Nghiên cứu khả năng sử dụng đôlômít phong hóa và đôlômít phế thải ở một số tỉnh miền Bắc Việt nam làm VLXD”. Mó số: B2010-03-79.
Chủ trì nhiều đề tài cấp trường, tham gia nhiều đề tài khoa học cấp Bộ khác.

Danh sách cán bộ đương nhiệm cùng bộ môn

Zalo
favebook