PGS.TSKH Bạch Đình Thiên

Giảng viên Cao cấp
Viện trưởng Viện NC&UD VLXD NĐ
Tốt nghiệp đại học ngành Vật liệu và Cấu kiện xây dựng, Đại học Xây dựng Rostov sông Đông Liên Xô cũ.
Bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Vật liệu và Cấu kiện xây dựng, Đại học Xây dựng Rostov sông Đông, Liên Xô cũ.
Tiến sĩ khoa học tại Trường Đại học Tổng hợp Xây dựng Quốc gia Matxcơva, Liên bang Nga.
Tốt nghiệp đại học: 1979
Bảo vệ luận án tiến sĩ: 1982
Bắt đầu công tác: 1982
Phó giáo sư: 2002
Bảo vệ luận án tiến sĩ khoa học: 2007
Giảng viên cao cấp: 2016

Viết sách, giáo trình:
 
  • PTS.Bạch Đình Thiên, KS.Nguyễn Kim Huân. Thiết bị nhiệt trong sản xuất Vật liệu xây dựng. NXB khoa học và kỹ thuật. Hà Nội, 1996.
  • PGS.TS.Bạch Đình Thiên. Công nghệ Thủy tinh xây dựng. NXB xây dựng. Hà Nội, 2004.
  • Viện sỹ.GS.TSKH.IU.M.Bazenov, PGS.TS.Bạch Đình Thiên, TS.Trần Ngọc Tính. Công nghệ Bê tông. NXB xây dựng, 2004
  • PTS.Bạch Đình Thiên, KS.Nguyễn Kim Huân. Hướng dẫn đồ án môn học (lưu hành nội bộ). Hà Nội, 1997.
Hướng dẫn: kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ.
Chủ trì đề tài khoa học: cấp trường, cấp bộ, cấp nhà nước.
Bài báo, tạp chí: trong nước, quốc tế.
Giảng dạy các môn:
 
  • Hệ đại học: Công nghệ Gốm xây dựng, Công nghệ Thủy tinh xây dựng, Thiết bị nhiệt trong sản xuất Vật liệu xây dựng, Công nghệ Bê tông polime, Thực tập công nhân và tham quan, Thực tập Cán bộ kỹ thuật, Đồ án tốt nghiệp
  • Hệ sau đại học: Gia công nhiệt Vật liệu và Cấu kiện xây dựng, công nghệ các sản phẩm và Vật liệu mới.
Các phần thưởng cao quí đã nhận:
Cục sáng chế Liên Xô cấp Bằng sáng chế Liên Xô №1006663; Huy chương Vì thế hệ trẻ; Giải thưởng VIFOTEC; Bằng khen của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Danh hiệu Trí thức Việt Nam sáng tạo và cống hiến của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Bằng khen Bộ Giáo dục và đào tạo 2016

 

Danh sách cán bộ đương nhiệm cùng bộ môn

Zalo
favebook