Quyết định về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2020 - 2021

Theo Quyết định số 993/QĐ-ĐHXD và Quyết định số 994/QĐ-ĐHXD ngày 07/8/2020 của trường Đại học Xây dựng.

Học bổng - Học phí liên quan khác

Zalo
favebook