Seminar luận văn cao học khoá 2017 và khoá 2018 Ngành Kỹ thuật vật liệu

Sáng 8.1.2021, Khoa Vật liệu xây dựng đã tổ chức Seminar góp ý cho luận văn cao học của các học viên lớp 2017 và 2018. Các học viên đã cơ bản hoàn thành khối lượng nghiên cứu theo đề cương đề ra, tiếp tục tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện luận văn, chuẩn bị cho buổi bảo vệ.
Sau đại học liên quan khác

Zalo
favebook