Thông báo học bổng Chính phủ Nhật Bản (MEXT) của trường Đại học Kumamoto

Học bổng Chính phủ Nhật Bản (MEXT) cho Chương trình thạc sỹ (02 năm), tiến sỹ (03 năm) của Trường Đại học Kumamoto. Các chuyên ngành: Vật liệu, Kỹ thuật môi trường, Kiến trúc và Quy hoạch, kỹ thuật công trình, Công nghệ thông tin,...
 + Giá trị học bổng: Thạc sỹ: 144.000 yên/tháng; Tiến sỹ: 145.000 yên/tháng
 + Chứng chỉ tiếng Anh: IELTS: 5.5
 + Chi tiết thông tin về học bổng và form mẫu hồ sơ  tại đường link dưới đây:
https://www.fast.kumamoto-u.ac.jp/gsst-en/admissions/
 + Hạn nộp hồ sơ: ngày 27/1/2021
Kính mong quý thầy/ cô trong Khoa, bộ môn, các em sinh viên quan tâm đăng ký tham gia chương trình.

Trân trọng,

Khoa Vật liệu Xây dựng

Hợp tác quốc tế liên quan khác

Zalo
favebook