ThS. Đặng Văn Đam

Giảng viên
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 • Thạc sỹ (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, 2006).
 • Cử nhân (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, 2001).

GIẢNG DẠY
 • Hóa học đại cương
 • Thực hành hóa đại cương 
 • Hóa lý - Hóa keo
 • Cơ sở hóa lý môi trường

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ QUAN TÂM
 • Hóa lý - Lý thuyết hóa học
 • Công nghệ hóa học vật liệu và môi trường
 • Đánh giá tác động môi trường các dự án
 
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU
 • Trịnh Xuân Sén, Nguyễn Minh Tuyển, Đặng Văn Đam: “Nghiên cứu các phương pháp điều chế vật liệu MnO2 và so sánh tính chất các loại vật liệu điều chế được” - Báo cáo tại hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XV, Trường Đại học Xây dựng, Tiểu ban khoa học Cơ khí và VLXD.
 • Trịnh Xuân Sén, Đặng Văn Đam,“Khả năng nghiên cứu phương pháp điện hoá ứng dụng trong công nghệ xử lý nước” - Báo cáo tại hội nghị điện hóa và ứng dụng toàn quốc lần thứ 2, ĐHKHTN.
 • Nguyễn Minh Tuyển, Đặng Văn Đam, “Nghiên cứu phương pháp ức chế ăn mòn cốt thép – bê tông trong môi trường giàu ion Cl-“ - Báo cáo tại hội nghị nghiên cứu và phát triển phân tích, ĐHBKHN.

DỰ ÁN - ĐỀ TÀI TIÊU BIỂU
 • Chủ trì thực hiện đề tài: "Nghiên cứu xử lí nước thải làng nghề dệt nhuộm bằng phương pháp kết hợp: Keo tụ hóa học – ôxi hóa điện hóa - Lọc sinh học", Bộ Xây dựng, 2008
 • Chủ trì dự án: "Xây dựng mô hình thí điểm xử lý nước thải sinh hoạt chi phí thấp phù hợp với cụm dân cư. Thí điểm tại thị trấn Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên" - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, 2008
 • Tham gia thực hiện: Quan trắc và phân tích môi trường các tỉnh, thành phố phía bắc từ Huế trở ra (nút giao thông, khu dân cư, ngoài khu công nghiệp, khu làng nghề) - Đề tài cấp Bộ GD&ĐT từ năm 2001-2018.

Danh sách cán bộ đương nhiệm cùng bộ môn

Zalo
favebook