ThS. Lê Hà Nhật

Giảng viên
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 • Thạc sỹ  (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2007)
 • Kỹ sư (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2003)

GIẢNG DẠY
 • Hóa học đại cương
 • Thực hành hoá đại cương
 • Hóa hữu cơ - polyme
 • Hóa học (PFIEV)
LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ QUAN TÂM
 • Vật liệu hữu cơ, vật liệu thân thiện môi trường
 • Vật liệu nano, vật liệu tiên tiến
 
DỰ ÁN- ĐỀ TÀI TIÊU BIỂU
 • Chủ nhiệm đề tài cấp Trường, “Nghiên cứu khả năng phân tán của nhựa epoxyđian trong hỗn hợp vữa xi măng”, 2013
 • Tham gia đề tài cấp Trường, “Nghiên cứu khả năng keo tụ các hợp chất hữu cơ, vô cơ của polyacrylamid (C3H5NO)n trong nước thải của các phòng khám/ cơ sở y tế nhỏ”, 2013
 • Chủ nhiệm đề tài cấp Trường, “Khảo sát quá trình đóng rắn của nhựa Ure foocmandehyt được sử dụng trong quá trình chế tạo gỗ ván dăm”, 2011
 • Tham gia đề tài cấp Trường, “Đánh giá khả năng chống thấm ngược của một số loại phụ gia latex có trên thị trường Việt Nam”, 2011
 • Tham gia đề tài cấp Trường, “Nghiên cứu khả năng ức chế của một số phụ gia hữu cơ đối với quá trình thấm ion Cl- trông bê tông”, 2010

Danh sách cán bộ đương nhiệm cùng bộ môn

Zalo
favebook