ThS. Nguyễn Thị Thắng

Giảng viên
GIỚI THIỆU
ThS. Nguyễn Thị Thắng là cán bộ giảng dạy Bộ môn Vật liệu Xây dựng từ năm 2011. đã hoàn thành luận văn Thạc sỹ kỹ thuật năm 2014 tại Trường Đại học Xây dựng.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
  • Thạc sỹ  (Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội, 2014)
  • Kỹ sư (Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội, 2011)

GIẢNG DẠY
  • Vật liệu Xây dựng
  • Thí nghiệm vật liệu xây dưng

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ QUAN TÂM
  • Vật liệu Xây dựng cơ bản
  • Bê tông cốt sợi

DỰ ÁN - ĐỀ TÀI TIÊU BIỂU
  • Chủ trì các đề tài cấp Trường về Nghiên cứu chế tạo và nghiên cứu các tính chất của Bê tông sử dụng cốt sợi nhỏ phân tán (2013-2017)
  • Tham gia đề tài cấp trường trọng điểm ‘’Nghiên cứu chế tạo bê tông chất lượng siêu cao sử dụng silica fume và xỉ lò cao hạt hóa nghiền mịn ở Việt Nam’’ (2012)
  • Tham gia đề tài cấp Bộ ‘’Chuyển dịch tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ (ACI 544 Fiber Reinforced Concrete)’’ (2012-2014)

Danh sách cán bộ đương nhiệm cùng bộ môn

Zalo
favebook