ThS. Nguyễn Tuấn Minh

Giảng viên
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 • Thạc sỹ (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2005)
 • Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2003)

GIẢNG DẠY
 • Hoá học đại cương
 • Thực hành hoá đại cương
 • Hoá hữu cơ - polyme
 • Hoá học đại cương kĩ thuật (chương trình liên kết với Mississipi)

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ QUAN TÂM
 • Vật liệu hữu cơ - polyme
 • Vật liệu xử lý môi trường
 • Vật liệu vô cơ, vật liệu xanh
 • STEM giáo dục
 
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU
 • TS. Đỗ Thị Thanh Hà, ThS. Trần Thị Minh Nguyệt, ThS. Vũ Thị Minh Thanh, ThS. Nguyễn Tuấn Minh, ThS. Đặng Văn Đam, Giáo trình Thực hành Hoá học đại cương, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2016 (ISBN 978-604-76-1074-7).
 •  Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Tuấn Minh, Ứng dụng mô hình vật lý trong việc xác định chế độ bơm các tệp hóa phẩm xuống lòng giếng dầu. Tạp chí Hóa học, 2011.
 • Lê Mạnh Cường, Nguyễn Tuấn Minh , Nghiên cứu khả năng phân tán nano SiO2 trong hệ phụ gia siêu dẻo và nước. Tạp chí khoa học và công nghệ xây dựng, 2015
 • Lê Mạnh Cường, Nguyễn Tuấn Minh , Tổng hợp và đánh giá khả năng hấp thụ photphat, cromat của mangan đioxit kích thước nanomet trên nền silicagen, Hội nghị khoa học trẻ Trường Đại học Xây dựng, 2019.

DỰ ÁN - ĐỀ TÀI TIÊU BIỂU
 • Tham gia đề tài cấp trường 2010, Nghiên cứu khả năng ức chế của một số phụ gia hữu cơ đối với quá trình thấm ion Cl- trong bê tông.
 • Tham gia đề tài cấp trường 2011, Khảo sát quá trình đóng rắn của nhựa Ure foocmandehyt được sử dụng trong quá trình chế tạo gỗ ván dăm.
 • Chủ trì đề tài cấp Trường năm 2011, Tổng quan, đánh giá hiệu quả chống thấm ngược của các loại phụ gia chống thấm trên thị trường.
 • Chủ trì đề tài cấp Trường 2013, Nghiên cứu khả năng keo tụ của polyacrylamid (C3H5NO)n đối với nước thải của các phòng khám/cơ sở y tế nhỏ. 
 • Chủ trì đề tài cấp Trường 2015, Khảo sát khả năng phân tán SiO2 kích thước nanomet trên nền phụ gia siêu dẻo polycacboxylat.
 • Tham gia đề tài Bộ giáo dục và đào tạo 2018-2019, Nghiên cứu ảnh hưởng của thạch cao phốt pho từ nàh máy sản xuất phân bón DAP thay thế thạch cao tự nhiên đến tính chất của xi măng và bê tông.
 • Tham gia đề tài Bộ Xây dựng 2018-2019, Nghiên cứu chế tạo block bê tông Geopolymer siêu nhẹ sử dụng cho kết cấu vách ngăn lắp ghép trong công trình nhà cao tầng.
 • Tham gia đề tài cấp trường 2018, Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phụ gia khoáng đến biến dạng co ngót trong bê tông tự lèn cường độ cao.

Danh sách cán bộ đương nhiệm cùng bộ môn

Zalo
favebook