ThS. Trần Thị Minh Nguyệt

Giảng viên
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 • Thạc sỹ  (Trường Đại học KHTN – ĐHQGHN, 1999) 
 • Cử nhân (Trường Đại học KHTN – ĐHQGHN, 1995)

GIẢNG DẠY
 • Hóa học đại cương 
 • Thực hành hoá đại cương
 • Hóa phân tích 
 • Hóa môi trường

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ QUAN TÂM
 • Phân tích môi trường 
 • Phân tích vật liệu

GIẢI THƯỞNG - KHEN THƯỞNG
 • Bằng khen - Bộ GD&ĐT 2019

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU
 • GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng, TS.KTS. Phạm Thị Hải Hà, ThS. Trần Thị Minh Nguyệt, Chất lượng không khí trong nhà văn phòng tại một số thành phố và đề xuất giải pháp cải thiện. Tr.17-18 Tạp chí Môi trường, chuyên đề số III tháng 11/2019.
 • Nguyễn Thị Hoa, Phạm Thị Hải Hà, Trần Thị Minh Nguyệt, Giải pháp cải thiện chất lượng ánh sáng trong các tòa nhà văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Tr.60-63, Tạp chí Kiến trúc số 294, 10/2019.
 • Lê Mạnh Cường, Trần Thị Minh Nguyệt, Phạm Minh Thúy, Vũ thị Bình Minh, Trương Thị Hạnh, Nghiên cứu khả năng phân tán mangan dioxit trong hệ polyvinyl Ancol-Nước-Etanol. Báo cáo Hội nghị khoa học ĐHXD, 2019 
 • TS. Đỗ Thị Thanh Hà, ThS. Trần Thị Minh Nguyệt, ThS. Vũ Thị Minh Thanh, ThS. Nguyễn Tuấn Minh, ThS. Đặng Văn Đam, Giáo trình Thực hành Hoá học đại cương, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2016 (ISBN 978-604-76-1074-7).
 • Thái Minh Sơn, Trần Thị Minh Nguyệt, Diễn biến chất lượng môi trường không khí tại Hà Nội giai đoạn 2006-2010. Hội nghị khoa học và công nghệ trường ĐHXD lần thứ 16, 2011.

DỰ ÁN- ĐỀ TÀI TIÊU BIỂU
 • Chủ trì đề tài cấp Bộ GD và ĐT, Quan trắc và phân tích môi trường các tỉnh, thành phố phía bắc từ Huế trở ra (nút giao thông, khu dân cư, ngoài khu công nghiệp, khu khu làng nghề), 2017 và 2018.

Danh sách cán bộ đương nhiệm cùng bộ môn

Zalo
favebook