ThS. Vũ Anh Dũng

Giảng viên
Nguyên Chủ tịch Công đoàn trường
Nguyên Phó vụ trưởng Vụ TCCB - Bộ GTVT

 
Thời gian công tác: 1984 - 2020
Môn học đảm nhận: Vật liệu Xây dựng

Danh sách cán bộ đã từng công tác cùng bộ môn

Zalo
favebook