Đăng ký online xét hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 18/04/2020

Ngày 16/4/2020, Trường Đại học Xây dựng đã ra Quyết định số 542/QĐ-ĐHXD về chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên trong bối cảnh dịch Covid-19. Theo quyết định này, nhà trường sẽ hỗ trợ khó khăn cho ch

Thông báo về kế hoạch Thực tập CBKT đợt 3 và ĐATN đợt 4 năm học (2019/2020) 17/04/2020

Thông báo số 42/TB-ĐT (14/4/2020) về kế hoạch Thực tập CBKT đợt 3 và ĐATN đợt 4 năm học (2019/2020)

Thông báo về đăng ký Thực tập cán bộ kỹ thuật đợt 3 (2019/2020) tại khoa Vật liệu XD 19/03/2020

Thông báo về đăng ký Thực tập cán bộ kỹ thuật đợt 3 (2019/2020) tại khoa Vật liệu XD. Do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, việc đăng ký TTCBKT đợt 3 năm học (2019/2020) tại khoa VL XD

Bộ nhận dạng thương hiệu ĐHXD 19/03/2020

Trường Đại học Xây dựng có bộ quản lý và nhận diện thương hiệu khá đẹp và chuyên nghiệp, các thầy cô và sinh viên có thêm thảm khảo các mẫu quy định của nhà trường về file thuyết trình (mẫu, mã màu...

Zalo
favebook