TS. Bùi Thị Thanh Huyền

Giảng viên
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 • Tiến sỹ (Trường  Đại học Bách khoa Hà Nội, 2016)
 • Thạc sỹ (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008)
 • Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2003)

GIẢNG DẠY
 • Hóa học đại cương
 • Thực hành hóa đại cương

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ QUAN TÂM
 • Chống ăn mòn cho các công trình, kết cấu thép và bê tông cốt thép trong môi trường tự nhiên và môi trường công nghiệp.
 • Các công nghệ thân thiện môi trường để chống ăn mòn kim loại: chất ức chế ăn mòn kim loại, lớp phủ bảo vệ…
 • Vật liệu nguồn điện thế hệ mới.
 • Thu hồi kim loại quí, hiếm từ rác thải điện tử.
 • Vật liệu bền vững: Thu hồi và tái chế rác thải công nghiệp thành vât liệu xây dựng.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU
 • Huyen T. T. Bui, Anh N. Nguyen, Duong T. Nguyen, Thuy T. B. Hoang (2020). Influence of Ag Doping on the Electrochemical Supercapacitor Characteristics of Manganese Dioxide Prepared by Pulsed Potentiostatic Electrodeposition. Physical Properties and Application of Advanced Materials, Paper No. 978-3-0357-1458-6_300, Materials Science Forum, pp 147-155. Scopus-Q3.
 • Huyen T.T. Bui, Trung-Dung Dang, Hang T. T. Le, and Thuy T.B. Hoang (2019). Comparative study on Corrosion Inhibition of Vietnam Orange Peel Essential Oil with Urotropine and Insight of Corrosion Inhibition Mechanism for Mild Steel in Hydrochloric Solution, J. Electrochem. Sci. Technol., 10(1), 69-81. DOI: 10.5229/JECST.2019.10.1.69. SCIE-Q3.
 • Do Van Quang, Bui Thi Thanh Huyen, Le Duc Huy (2018). The Effect of Heat Treatment Conditions on the Microstructural Characterization, Mechanical Properties and Corrosion Behavior of Super Duplex Stainless Steel Casting, Journal of Engineering and Applied Science, 13 (5): 1239-1245. DOI: 10.3923/jeasci.2018.1239.1245. Scopus Q3.
 • Trung-Dung Dang, Bui Thi Thanh Huyen (2017). The electrowetting and corrosion characterizations of anodized as-prepared titanium dioxide nanotube, Journal of Electronic Material, 46, 3279–3284. DOI: 10.1007/s11664-017-5412-1. SCIE-Q2.
 • Bùi Thị Thanh Huyền, Lê Thị Thu Hằng (2020). Tổng hợp, đặc trưng của vật liệu cacbon xốp meso CMK-3 đi từ khuôn cứng SBA-15 và khả năng ứng dụng làm siêu tụ điện hóa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học, 141, 51-56.
 • Huỳnh Thu Sương, Bùi Thị Thanh Huyền, La Thế Vinh (2020). Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ SbCl3 đến cấu trúc và tính chất của lớp màng phủ hỗn hợp oxit SnO2-Sb2O3/HKC và khả năng xử lý chất màu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học, 141, 63-68.
 • Bùi Thị Thanh Huyền, Đặng Việt Anh Dũng, Lê Thị Hồng Giang, Nguyễn Thị Lê Hiền (2018). Nghiên cứu khả năng ức chế của hệ dẫn xuất imidazoline đối với ăn mòn bên trong đường ống thép API 5L X52 dẫn khí ẩm có chứa CO2. Tạp chí Hóa học & Ứng dụng, 1(41), 23-28.
 • Lê Đại Dương, Bùi Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Bích Thủy (2018). Ảnh hưởng của sự pha tạp niken oxit và lai hóa graphene oxit đến tính chất siêu tụ điện hóa của màng mỏng mangan đioxit, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 124, 088-094.
 • Bui Thi Thanh Huyen, Le Viet Dai, Ngo Thi Minh Thuy, Hoang Thi Bich Thuy (2017). Influence of nickel concentration on the characterization of the electroplating Zn-Ni alloy. Vietnam Journal of Science and Technology, 55 (5B) 187-193.
 • Bui Thi Thanh Huyen, Hoang Thi Bich Thuy (2017). Effect of Anion Groups on Corrosion Inhibition Behaviours of Vietnam Orange Peel Essential Oil for Mild Steel in the Acidic Media. Vietnam Journal of Science and Technology, 55 (5B) 103-110.

DỰ ÁN- ĐỀ TÀI TIÊU BIỂU
 • Chủ trì đề tài cấp Trường, Nghiên cứu chế tạo hệ ức chế ăn mòn trên cơ sở dẫn xuất của imidazoline cho các thiết bị thu gom và vận chuyển khí của PV Gas, 2016.
 • Chủ trì đề tài cấp Trường, Chế tạo và nghiên cứu sử dụng sản phẩm chiết xuất từ vỏ quả cam (Citrus sinensis), bưởi (Citrus grandis hay citrus maxima), họ Rutaceae của Việt nam làm chất ức chế thân thiện với môi trường để chống ăn mòn cho thiết bị bằng thép làm việc trong môi trường axit, 2012.
 • Chủ trì đề tài cấp Trường, Nghiên cứu ảnh hưởng của hợp chất Li+ đến đặc tính điện hoá của anốt kẽm trong môi trường bê tông, 2008.
 • Chủ trì đề tài cấp Trường, Nghiên cứu tính chất của anot kẽm phun trên bê tông, 2007.
 • Chủ trì đề tài cấp Trường, Nghiên cứu khả năng  ức chế ăn mòn của muối Ce3+ đối với một số kim loại  trong môi trường nước, 2006.
 • Tham gia đề tài Bộ GD & ĐT, Nghiên cứu chế tạo vật liệu composite thiếc oxit-mesoporous cácbon ứng dụng làm vật liệu anot dung lượng cao cho ắc quy ion liti, 2018-2020.
 • Tham gia đề tài quĩ Nafosted, Nghiên cứu chế tạo vật liệu trên cơ sở thiếc ứng dụng làm vật liệu điện cực dung lượng cao cho nguồn điện hiện đại, 2017-2020.
 • Tham gia đề tài KHCN Bộ Công Thương, Nghiên cứu nâng cao khả năng chống ăn mòn cột chống thủy lực bằng công nghệ mạ hợp kim Ni cứng, 2014-2016.
 • Tham gia đề tài quĩ hợp tác VLIR-HUT, Corrosion control of reinforced concrete structures in marine environment by cathodic protection (Chống ăn mòn cho công trình bê tông cốt thép trong môi trường biển bằng phương pháp bảo vệ catốt, 2006-2008.

Danh sách cán bộ đương nhiệm cùng bộ môn

Zalo
favebook