TS. Hoàng Vĩnh Long

Giảng viên chính
Trưởng Khoa VLXD
GVC.TS. Hoàng Vĩnh Long hiện là Bí thư chi bộ Khoa Vật liệu Xây dựng, Trưởng Khoa Vật liệu xây dựng, và là cán bộ giảng dạy của Bộ môn Công nghệ Vật liệu xây dựng từ năm 1998. Thầy đã hoàn thành luận án Tiến sỹ kỹ thuật năm 2013 tại Trường Đại học Quốc lập Đài Loan.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 • Tiến sỹ (Trường Đại học Quốc lập Đài Loan, Đài Loan, 2013)
 • Thạc sỹ  (Trường Đại học Xây dựng, 2002)
 • Kỹ sư (Trường Đại học Xây dựng, 1998)

GIẢNG DẠY
 • Thiết bị nhiệt trong sản xuất vật liệu xây dựng
 • Công nghệ gốm xây dựng
 • Công nghệ vật liệu polyme
 • Lý thuyết bê tông nâng cao (Cao học)
 • Gia công nhiệt vật liệu và cấu kiện xây dựng (Cao học)

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ QUAN TÂM
 • Sử dụng phế thải rắn chế tạo vật liệu xây dựng
 • Các hệ thống thiết bị nhiệt trong sản xuất vật liệu xây dựng

GIẢI THƯỞNG - KHEN THƯỞNG
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 5811/QĐ-BGD&ĐT, ngày 27 tháng 12 năm 2017
 • Chiến sỹ thi đua cấp Bộ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 4343/QĐ-BGDĐT, ngày 13 tháng 11 năm 2019
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU
 • Nguyễn Như Quý, Hoàng Vĩnh Long (tham gia biên soạn chương 12), Công Nghệ Vật Liệu Cách Nhiệt, NXB Xây Dựng, 2002
 • Vinh-Long Hoang, Yin-Wen Chan, Self-healing ability of high-volume fly ash pastes cracked by drying shrinkage, Journal of the Chinese Institute of Civil and Hydraulic Engineering (Scopus, ISSN: 1015-5856) Vol.24, No.4, pp 429-438
 • Hoàng Vĩnh Long, Nguyễn Doãn Bình, Nghiên cứu sử dụng bùn thải từ kênh mương nội đô chế tạo gạch đất sét nung, Tạp chí Xây dựng, pp.38-42, (5/2017)
 • Hoàng Vĩnh Long, Nghiên cứu cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của hầm sấy tuynen sơ cấp, Tạp chí Xây dựng, pp.219-222, (9/2017)
 • Hoàng Vĩnh Long, Ngô Kim Tuân, Nghiên cứu nâng cao tính chất cơ lý của bê tông sử dụng cốt liệu cao su tái chế, Tạp chí Xây dựng, pp.204-208, (10/2017)
 • Bach Dinh Thien, Hoang Vinh Long, A study of using solar energy to cure concrete bricks, XXII International Scientific Conference on Advanced in Civil Engineering- Construction the Formation of Living Environment, April 18-21, 2019, Tashkent, Uzbekistan (SCOPUS, eISSN: 2267-1242), (4/2019)

DỰ ÁN - ĐỀ TÀI TIÊU BIỂU
 • Chủ trì đề tài cấp Trường trọng điểm MS: 120-2016/KHXD-TĐ năm 2016, “Nghiên cứu sử dụng bùn thải từ nạo vét kênh mương nội đô để chế tạo gốm tường”
 • Chủ trì đề tài cấp Bộ Xây dựng ”Nghiên cứu tính toán, thiết kế và chế tạo máy trộn 2 trục cưỡng bức thí nghiệm phục vụ cho việc chế tạo  bê tông chất lượng siêu cao” mã số RD 71-16 (2016-2018)
 • Tham gia gói thầu “Chuyển giao công nghệ dưỡng hộ nhiệt ẩm gạch bê tông bằng năng lượng mặt trời cho nhà máy sản xuất gạch không nung Đại Dũng, TP. Hồ Chí Minh”thuộc Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam (2018-2019)

Danh sách cán bộ đương nhiệm cùng bộ môn

Zalo
favebook