TS. Lê Mạnh Cường

Phó trưởng bộ môn
Trưởng phòng Thí nghiệm Hóa học
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 • Tiến sỹ (Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN, 2018)
 • Thạc sỹ  (Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN, 2013)
 • Cử nhân (Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN, 2010)

GIẢNG DẠY
 • Hóa học đại cương
 • Thực hành hoá đại cương
 • Hóa học vô cơ và vật liệu vô cơ
 • Hóa học (PFIEV)
 • Thực hành Hóa học đại cương kỹ thuật (chương trình liên kết với Mississippi)
 • Trợ giảng các một số môn cao học đào tạo ngành KTVL

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ QUAN TÂM
 • Vật liệu vô cơ, vật liệu xanh
 • Vật liệu xử lý môi trường hướng tới phát triển bền vững
 • Vật liệu nano, vật liệu tiên tiến

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU
 • Manh Cuong-Le, Viet Ha Tran Thi , The Ha Cao, Tri Nhut Pham , Tien Thanh Pham, Synergistic Adsorption and Photocatalytic Activity under Visible Irradiation Using Ag-ZnO/GO Nanoparticles Derived at Low Temperature. Journal of Chemistry, 2019.
 • Manh Cuong-Le, Thu-Huong Le, Thu Hong Anh Ngo, Van Thuan Doan, Le Minh Tri Nguyen, Preparation of Manganese Dioxide Nanoparticles on Laterite for Methylene Blue Degradation. Journal of Chemistry, 2019.
 • Lê Mạnh Cường, Nguyễn Trọng Uyển, Nguyễn Thị Thu Phương, Tổng hợp và đánh giá khả năng xử lý asen (III) của vật liệu MnO2 kích thước nanomet trên silicagen, pyroluzit. Tạp chí hóa học, 2013.
 • Tran Hong Con, Dong Kim Loan, Le Manh Cuong, Investigation of arsenic removal from groundwater by nano-dimensional MnO2 and FeOOH coating on calcinated laterite.Vol 49, No 2, 2011.

DỰ ÁN - ĐỀ TÀI TIÊU BIỂU
 • Tham gia đề tài cấp Bộ Xây Dựng, Nghiên cứu chế tạo block bê tông Geopolymer siêu nhẹ sử dụng cho kết cấu vách ngăn lắp ghép trong công trình nhà cao tầng, 2019.
 • Tham gia đề tài cấp Bộ GD và ĐT (B2018-XDA-MT-QT), Quan trắc và phân tích môi trường các tỉnh thành phố phía Bắc từ Huế trở ra (khu dân cư, nút giao thông, bên ngoài các khu công nghiệp, khu làng nghề), 2018.
 • Tham gia đề tài cấp Trường trọng điểm (108-2018/KHXD-TĐ), Chế tạo dung dịch silicat hoạt hóa từ tro trấu, 2018.
 

Danh sách cán bộ đương nhiệm cùng bộ môn

Zalo
favebook