TS. Nguyễn Công Thắng

Giảng viên

GIỚI THIỆU
TS. Nguyễn Công Thắng hiện cán bộ giảng dạy của bộ môn Vật liệu Xây dựng, trường Đại học Xây dựng. Thầy nhận bằng Thạc sỹ và Tiến sỹ ngành Công nghệ Vật liệu Xây dựng năm 2010 và 2017 tại trường Đaị học Xây dựng.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 • Tiến sỹ (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2017)
 • Thạc sỹ  (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2010)
 • Kỹ sư (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2003)

GIẢNG DẠY
 • Vật liệu xây dựng

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ QUAN TÂM
 • Các hướng nghiên cứu chuyên sâu về các loại bê tông (các loại bê tông cường độ cao, cường độ siêu cao và các loại bê tông đặc biệt…)
 • Các loại phụ gia khoáng sử dụng trong xi măng và bê tông
 • Độ bền lâu của bê tông

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU
 • Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Trung Thành, Phạm Hữu Hanh, Ye Guang (2013),  Ultra high performance concrete using a combination of Silica fume and Ground Granulated Blast-furnace Slag in Vietnam,  Proceeding of International conference on Sustainable Built Environment for Now and the Future, SBE2013, ISBN 978-604-82-0018-3, pp. 303-309, Ha Noi 2013.
 • Nguyễn Công Thắng, Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Văn Tuấn, 2015, Ảnh hưởng của sợi thép phân tán đến khả năng chống nứt do co ngót của bê tông chất lượng siêu cao,  Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, ISSN 1859.2996, số 24/2015, tr. 19-25
 • Cong Thang Nguyen, Huu Hanh Pham, Van Tuan Nguyen, Sy Dong Pham, Viet Hung Cu, Evaluating the effect of steel fibers on some mechanical properties of Ultra-High Performance Concrete, Springer Nature Singapore Pte Ltd and Ho Chi Minh City University of Technology Press 2019, Proceedings of the International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture (ICSCEA), 24–26 October 2019, Ho Chi Minh city, Vietnam, Lecture Notes in Civil Engineering, Volume 80, Springer Singapore Publisher, ISBN: 978-981-15-5143-7 (Scopus). https://doi.org/10.1007/978-981-15-5144-4.
 • Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Bê tông cốt liệu rỗng, số 2140. Cấp theo quyết định số: 74285/QĐ-SHTT ngày 03/09/2019.
 • Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Nắp hố ga bê tông cốt sợi, số 2342. Cấp theo quyết định số: 5640/QĐ-SHTT ngày 21/05/2020.
 • Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Ghi bảo vệ gốc cây được chế tạo từ bê tông, số 2343. Cấp theo quyết định số: 5641/QĐ-SHTT ngày 21/05/2020.
 • Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Công Thắng, Lê Trung Thành, Văn Viết Thiên Ân, Hoàng Tuấn Nghĩa (2017), Bê tông Chất lượng siêu cao, Nhà xuất bản Xây dựng, 300 trang.
 • Lê Trung Thành, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Việt Hùng, Nguyễn Công Thắng (2019), Phụ gia khoáng cho xi măng và bê tông, Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN: 978-604-82-2851-4, 6/2019, 280 trang.

DỰ ÁN - ĐỀ TÀI TIÊU BIỂU
 • Chủ trì đề tài NCKH cấp Bộ: Nghiên cứu chế tạo cừ bê tông chất lượng siêu cao thay thế cừ larsen thép (cọc ván thép), đề tài cấp Bộ Xây dựng,  RD41-17, 2019. Vai trò: Chủ trì.
 • Đề tài NCKH cấp Bộ “ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế tạo vật liệu bê tông chất lượng siêu cao phù hợp điều kiện vật liệu và nhu cầu xây dựng cầu tại Việt Nam”, thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ GD&ĐT, 2017-2020. Vai trò: tham gia. Vai trò: tham gia
 •  Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm ứng xử cơ học của bê tông chất lượng siêu cao (UHPC) chịu tác động của tải trọng nổ, đề tài KHCN cấp trường trọng điểm, Mã số: 234-2018/KHXD-TĐ. Vai trò: tham gia
 •  Chuyển dịch tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ (ACI 544 Fiber Reinforced Concrete), Cấp Bộ Xây Dựng năm 2013, Mã số TC78-13. . Vai trò: tham gia
 • Dự án hợp tác quốc tế CAMaRSEC giữa Trường ĐH Xây dựng, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Viện VLXD, Trường Cao đẳng XDCT đô thị với các đối tác CHLB Đức là Trường ĐH Stuttgart, Trường ĐH Hamburg, Viện Vật lý kiến trúc Fraunhofer Climate-adapted Material Research for the Socio-economic Context in Vietnam”, CAMaRSEC project, NUCE (Vietnam), Stuttgart University, Hamburg University, Institute of Building Physics- Fraunhofer (Germany), 2019-2022. Vai trò: tham gia.

Danh sách cán bộ đương nhiệm cùng bộ môn

Zalo
favebook