TS. Nguyễn Ngọc Lâm

      Trưởng Bộ môn
 Phó trưởng Khoa VLXD
GIỚI THIỆU

TS. Nguyễn Ngọc Lâm là Cán bộ giảng dạy bộ môn Vật liệu xây dựng từ năm 2007. Hoàn thành luận án tiến sỹ tại Viện Khoa học ứng dụng Quốc gia Lyon, Cộng hoà Pháp năm 2015. Hiện là Phó trưởng Khoa Vật liệu xây dựng, Trưởng bộ môn Vật liệu xây dựng, Trưởng chuyên ngành Vật liệu Xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư Chất lượng chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV)  và là phó Chủ tịch Công đoàn trường Đại học xây dựng. 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 •  Tiến sỹ (Viện Khoa học ứng dụng Quốc gia Lyon, Cộng hoà Pháp, 2015)
 •  Thạc sỹ  (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2009)
 •  Kỹ sư (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2001)

GIẢNG DẠY
 • Vật liệu xây dựng
 • Thí nghiệm Vật liệu xây dựng
 • Kỹ thuật vật liệu
 • Khoa học Vật liệu (Cao học)
 • Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ QUAN TÂM
 • Vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng và phát thải carbon thấp.
 • Quá trình thủy hoá và phân tích vi cấu trúc vật liệu xi măng
 • Phân tích vòng đời vật liệu

GIẢI THƯỞNG- KHEN THƯỞNG
 • Bằng khen cấp bộ Giáo dục đào tạo năm 2017
 • Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU
 • Nguyen Ngoc Lam (2020), Internal relation between hydration kinetic and endogenous shrinkage in an ettringite-based compound, XXIII International Scientific Conferenceon Advance in Civil Engineering: Construction - the Formation of Living Environment 2020, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE), ISSN: 1757-899X.
 • Nguyen Ngoc Lam (2020), Comparison of autogenous shrinkage measurements by different methods in case of fast-hardening mortar, XXIII International Scientific Conferenceon Advance in Civil Engineering: Construction - the Formation of Living Environment 2020, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE), ISSN: 1757-899X.
 • Nguyen Ngoc Lam (2020), Eco - concrete made with phosphogypsum-based super sulfated cement, XXIII International Scientific Conferenceon Advance in Civil Engineering: Construction - the Formation of Living Environment 2020, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE), ISSN: 1757-899X.
 • Nguyen Ngoc Lam (2020), Influence of drying temperature on compressive strength of geopolymer binder, XXIII International Scientific Conferenceon Advance in Civil Engineering: Construction - the Formation of Living Environment 2020, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE), ISSN: 1757-899X.
 • Nguyen Ngoc Lam (2020), Influence of fly ash and recycled AAC waste for replacement of natural sand in manufacture of Autoclaved Aerated Concrete, 6th International Conference on Environment and Renewable Energy (ICERE 2020), IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES), ISSN: 1755-1315.
 • Nguyen Ngoc Lam (2020), A study on using crushed sand to replace natural sand in high-strength Self-Compacting Concrete towards sustainable development in construction, 6th International Conference on Environment and Renewable Energy (ICERE 2020), IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES), ISSN: 1755-1315.
 • Nguyen Ngoc Lam (2020), Microstructure of Ettringite binder exposed to natural carbonation, 6th International Conference on Environment and Renewable Energy(ICERE 2020), IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES), ISSN: 1755-1315.
 • Phuong D T, Lam N N, M D Vu (2020), Study on particle size distribution of aggregate from coal ash for heat-resistant concrete, XXIII International Scientific Conferenceon Advance in Civil Engineering: Construction - the Formation of Living Environment 2020, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE), ISSN: 1757-899X.
 • Phuong D T, Lam N N, M D Vu (2020), Effect of temperature on the physico-mechanical and microstructure properties of cement pastes containing fly ash and silica fume, XXIII International Scientific Conferenceon Advance in Civil Engineering: Construction - the Formation of Living Environment 2020, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE), ISSN: 1757-899X.
 • Nguyen Ngoc Lam (2019), Heat resistant mortar using Portland cement and waste clay bricks, Lecture Notes in Civil Engineering (Springer), Vol 54, pp. 549 - 554, ISSN: 2366-2557.
 • Nguyen Ngoc Lam, Elodie Prud’homme, Jean-François Georgin (2019), Effect of calcium sulfate type and dosage on early strength and porosity of self-leveling underlayments, Lecture Notes in Civil Engineering (Springer), Vol 54, pp. 543 - 548, ISSN: 2366-2557.
 • Nguyen Ngoc Lam (2019),  A study on improvement of early - age strength of super sulfated cement using phosphogypsum, Lecture Notes in Civil Engineering (Springer), Vol 54, pp. 537 - 542, ISSN: 2366-2557.
 • Nguyễn Ngọc Lâm (2018), Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ trên cơ sở chất kết dính Geopolymer và hạt xốp polystyrene, Tạp chí Xây dựng, Số 10-2018, pp. 124 - 128, ISSN: 0866-8762.
 • Nguyen Ngoc Lam (2018), Some microstructure properties at early age of ettringite binder based on rich C12A7 calcium aluminate cement, Journal of Science and Technology in Civil Engineering, Vol.12 No.3, pp. 44 - 50, ISSN: 1859-2996.
 • Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Công Thắng (2018), Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến cường độ nén gạch bê tông, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Tập 12 Số 2, pp. 80 - 85, ISSN: 2615-9058.
 • Nguyễn Ngọc Lâm (2018), Nghiên cứu ảnh hưởng của loại canxi sun phát đến độ co hoá học và nhiệt thủy hóa của vữa tự san phẳng sử dụng chất kết dính ettringite, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Tập 12 Số 2, pp. 92 - 97, ISSN: 2615-9058.
 • Nguyen Ngoc Lam (2018), A study on super-sulfated cement using Dinh Vu phosphogypsum, IOP Conference Series Earth and Environmental Science (EES), Vol 143, 12 pages, ISSN: 1755-1315.
 • Nguyen Ngoc Lam (2017), Influence of calcium sulfate on some properties of ternary ettringite binder, Journal of Science and Technology in Civil Engineering, Vol 11, No.6, pp. 111 - 116, ISSN: 1859-2996.
 • Nguyen Ngoc Lam (2016), Influence of calcium sulfate on development of early-age rheological properties in self-leveling underlayments based on ettringite binder, Journal of Science and Technology in Civil Engineering, No.31/10-2016, pp. 102 - 109, ISSN: 1859-2996.
 • Nguyễn Ngọc Lâm, Phạm Hữu Hanh (2016), Nghiên cứu chế tạo mastic bitum dùng chèn khe co dãn cho kết cấu áo đường bê tông xi măng, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Số 28/03-2016, pp. 95 - 103, ISSN: 1859-2996.
 • Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Ngọc Lâm (2016) Nghiên cứu biến tính bitum bằng phụ gia bột cao su, Tạp chí Xây dựng, Số 9-2016, pp. 81 - 84, ISSN: 0866-8762.
 • Elodie Prud'homme, Ngoc Lam Nguyen, Marie Michel, JeanFrançois Georgin, Jean Ambroise (2015), Investigation of Ettringite Binder Hydration at Early Age for Glass Fiber Reinforced Concrete Application, Developments in Strategic Materials and Computational Design V: Ceramic Engineering and Science Proceedings, Vol 35, pp. 111 - 123, Online ISSN: 1940-6339.
 • Hoàng Văn Tần, Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Ngọc Lâm (2011), Nghiên cứu thiết kế thành phần bê tông cường độ cao dùng cho công trình thủy công chịu tác động của dòng chảy có lưu tốc lớn, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Số 9/5-2011, pp. 48 - 54, ISSN: 1859-2996.
 • Hoàng Văn Tần, Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Ngọc Lâm (2011), Nghiên cứu thiết kế thành phần bê tông hạt nhỏ chất lượng cao chịu mài mòn dùng cho các công trình thuỷ công, Tạp chí Xây dựng, Số 3-2011, pp. 75 - 79, ISSN: 0866-8762.
 • Nguyễn Văn Đồng, Nguyễn Nhân Hòa, Nguyễn Ngọc Lâm, Bùi Thị Hoa, Vũ Minh Đức (2010), Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu nhiệt sử dụng xi măng poóclăng hỗn hợp, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Số 8/11-2010, pp. 102 -110, ISSN: 1859-2996.

DỰ ÁN - ĐỀ TÀI TIÊU BIỂU
 • Tham gia dự án "Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam", do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc  (UNDP) tài trợ 2016-2020.
 • Chủ trì đề tài cấp Trường trọng điểm ” Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ trên cơ sở chất kết dính geopolymervà hạt xốp polystyrene” (2017-2018).
 • Tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất gạch không nung từ phế thải vôi và phế thải nhà máy nhiệt điện, Công ty CP Phát triển Xây dựng Dưỡng Động (Hải Phòng), công suất 45 triệu viên/năm, năm 2015.
 • Tham gia Dự án ĐTB11.4 “Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng quy trình khảo sát duy tu bảo dưỡng các công trình quốc phòng DKI và Trường Sa” – Phần kiểm tra chất lượng bê tông các công trình đê, kè biển, mặt đường bê tông sân bay, nhà ở quân nhân, 2010.
 • Tham gia "Đánh giá nhu cầu đào tạo gạch không nung" thuộc dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”, tháng 3/2016.
 • Thành viên nhóm tư vấn gói Demo “Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện 3 dự án trình diễn gạch không nung” dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”, tháng 08/2015-03/2017.
 • Thành viên nhóm tư vấn gói thầu “Nâng cao hiệu quả sản xuất và hiệu quả năng lượng  nhà máy sản xuất gạch bê tông khí chưng áp Viglacera, Bắc Ninh” dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”, tháng 08/2017-08/2019.
 • Thành viên nhóm tư vấn gói thầu “Đánh giá kết quả và tác động các dự án trình diễn, nhân rộng và hỗ trợ tài chính sản xuất gạch không nungdự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”, tháng 9/2019 - 5/2020.

Danh sách cán bộ đương nhiệm cùng bộ môn

Zalo
favebook